Góc Nhìn

Góc Nhìn

Nội dung

Bài đăng số Trang số
32 Thể ô trược của cơ thể và mối liên hệ với Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) 1
Nơi vị Sư nên ở và nơi vị Sư không nên ở 2
Điều kiện để vợ chồng có thể gặp lại nhau trong vòng sanh tử 3
Hệ thống các loại ngạ quỷ trong Phật Giáo 4
Hệ thống các cõi địa ngục được mô tả trong Phật giáo đáng sợ như thế nào? 5
Người hay xin xỏ không bao giờ tìm được sự yêu quý nơi người cho 6
Đức Bồ Tát Mahosadhapaṇḍita (tiền thân Đức Phật) chọn vợ có gì khác so với người thường 7
Điều kiện cần thiết để trở thành một vị giảng sư trong công cuộc Hoằng Pháp 8
Có phải người trẻ dễ nhớ, người già lại dễ quên? Đức Phật nói gì? 9
8 Nguyên nhân sanh lên kiến thức 10
10 Chuyện nào một vị Sư nên nói và 32 Chuyện nào một vị Sư không nên nói? 11
Tội sát sanh khi vô tình giết chết Cha Mẹ 12
Những trường hợp phạm hoặc không phạm điều giới sát sanh nên biết 13
Đức Phật đã tiên đoán những gì trong tương lai? 14
Trường hợp quy y Tam Bảo bị đứt và không bị đứt 15
Bài học nhân một Đám Tang 16
Bàn về Ăn và Giới, vấn đề muôn thuở không hồi kết. 17
Vị trí của người Phụ Nữ dưới góc nhìn của Phật Giáo 18
Tu Nữ cũng là cái bóng của ni đoàn tỳ kheo ni 19
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.