Hình ảnh tư liệu Đại Đức Bửu Chơn tham dự hội nghị quốc tế Phật giáo

Hình ảnh tư liệu Đại Đức Bửu Chơn tham dự hội nghị quốc tế Phật giáo

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.