admin@phatgiaonguyenthuy.org
Diễn ĐànCó bao nhiêu tên gọi kiếp trái đất (Kappa)?
Ariyā Dhamma Staff asked 12 months ago
1 Answers
Ariyā Dhamma Staff answered 12 months ago

* Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian.
* Sārakappa: Kiếp trái đất có 1 Đức-Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian.
* Maṇḍakappa: Kiếp trái đất có 2 Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian.
* Varakappa: Kiếp trái đất có 3 Đức-Phật Chánh-Đẳng- Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian.
* Sāramaṇḍakappa: Kiếp trái đất có 4 Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian.
* Bhaddakappa: Kiếp trái đất có 5 Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. Trong a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống gọi là Bhaddakappa có 5 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác:
* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Koṇā- gamana, Đức-Phật Kassapa.
* Trong thời hiện-tại có Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, nay Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách nay 2.562 năm, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật Gotama vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, và sẽ còn duy trì cho đến 5.000 năm, hết tuổi thọ Phật- giáo của Đức-Phật Gotama.
* Trong thời vị-lai còn có Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm. Sau khi Đức-Phật Metteyya tịch diệt Niết-bàn, giáo- pháp của Đức-Phật Metteyya dần dần bị mai một hoàn toàn trong cõi người. Thời gian lâu sau, kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa này sẽ bị tiêu hoại không còn nữa.
Trích: Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Tôi đồng ý Nội Quy Website.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.