admin@phatgiaonguyenthuy.org
Hỏi Đáp Giáo PhápCategory: Vấn Hỏi PhápThập thiện nghiệp bao gồm những thiện nghiệp nào?
Ariyā Dhamma Staff asked 6 months ago

Phước-thiện có 10 pháp:

1- Phước-thiện bố-thí (dānakusala).
2- Phước-thiện giữ-giới (sīlakusala).
3- Phước-thiện hành-thiền (bhāvanākusala).
4- Phước-thiện cung-kính (apacāyanakusala).
5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyāvaccakusala).
6- Phước-thiện hồi-hướng (pattidānakusala).
7- Phước-thiện hoan-hỷ (pattānumodanākusala).
8- Phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanākusala).
9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanākusala).
10- Phước-thiện chánh-kiến (diṭṭhijukammakusala).

Thân thiện-nghiệp có 3 loại:

Thiện nghiệp có 10 loại theo 3 môn:

1. Thân không sát-sinh,
2. Thân không trộm-cắp,
3. Thân không tà-dâm.

Khẩu thiện-nghiệp có 4 loại:

1. Khẩu không nói-dối,
2. Khẩu không nói lời chia rẽ,
3. Khẩu không nói lời thô tục,
4. Khẩu không nói lời vô ích.

Ý thiện-nghiệp có 3 loại:

1. Ý không tham lam tài sản của người khác,
2. Ý không thù hận người khác,
3. Ý có chánh-kiến.

Sau khi bậc thiện-trí phàm-nhân chết, dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới.

Trích: Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Tôi đồng ý Nội Quy Website.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.