Kathāvatthupāḷi: Bộ Luận Đề

Kathāvatthupāḷi: Bộ Luận Đề

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Lời giới thiệu về Bộ Ngữ Tông 1
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.