Kệ Tự Tỉnh

Kệ Tự Tỉnh

  TỰ TỈNH

  Lâm sơn tịch mịch dể tu hành,

  Vắng vẻ êm đềm tránh sắc thanh;

  Hợp chỗ tham thiền theo Bát chánh,

  An lòng chế ngự diệt tam bành.

  Ham mê chi tước danh tà nguỵ;

  Quyến luyến gì quyền lợi mỏng manh.

  Hữu phước nên nay ta ngộ cảnh,

  Lòng thành luyện đạo quả viên thành.

  Trích: Tác phẩm Sơ Thiền Tâm - Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.