Khóa Thiền Vipassanā Năm 2005

Khóa Thiền Vipassanā Năm 2005

1. KHAI MẠC KHÓA THIỀN

2. CĂN BẢN HÀNH THIỀN

3. BỐN PHÁP THIỀN BẢO VỆ

4. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ HÀNH THIỀN

5. HỖ THẸN TỘI LỖI VÀ GHÊ SỢ TỘI LỖI

6. CHÁNH PHÁP VÀ TÀ PHÁP

7. CHÁNH KIẾN VÀ TÀ KIẾN

8. NĂM CHI THIỀN VÀ NĂM CHƯỚNG NGẠI TÂM

9. ĐẶC TÍNH RIÊNG VÀ ĐẶC TÍNH CHUNG

10. TAI HẠI CỦA LƯỜI BIẾNG VÀ DỄ DUÔI

11. LỢI ÍCH CỦA TINH TẤN

12. SỰ HÌNH THÀNH MINH SÁT TUỆ

13. TUỆ SANH DIỆT

14. TINH TẤN VÀ CHÁNH NIỆM

15. CHÁNH ĐỊNH

16. TÂM ĐỊNH TRONG THIỀN CHỈ VÀ THIỀN MINH SÁT

17. TUỆ SINH DIỆT VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI HỖ THẸN TỘI LỖI, GHÊ SỢ TỘI LỖI

18. BA LOẠI BÌNH AN VÀ BẾ MẠC KHÓA THIỀN

19. DANH SÁCH

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.