Điều giới tà dâm, quả thiện nghiệp và ác nghiệp của người phạm điều giới tà dâm

Điều giới tà dâm

Điều giới tà dâm liên quan đến tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, có 2 loại nghiệp:

 1. Người giữ gìn điều giới tránh xa sự tà dâm, không tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm.
 2. Người phạm điều giới tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo ác nghiệp tà dâm. Quả của đại thiện nghiệp không tà dâm với quả của ác nghiệp tà dâm là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.

Quả Báu Của Đại Thiện Nghiệp Của Người Không Tà Dâm

Người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều giới “có tác ý tránh xa sự tà dâm”.

Sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này.

Hoặc sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ.

 

Điều giới tránh xa sự tà dâm.

Sau khi vị chư thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báu tốt của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm trong kiếp quá khứ của người ấy, đáng hài lòng.

Trong Chú giải Khuddakapātha giảng giải về 20 quả báu của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm trong kiếp quá khứ như sau:

Kiếp hiện tại của người ấy

 1. Là người không có người oan trái.
 2. Là người được mọi người thương yêu quý mến.
 3. Là người có nhiều của cải giàu sang phú quý.
 4. Là người ngủ được an lạc.
 5. Là người thức được an-lạc.
 6. Là người có thể tránh được 4 cõi ác giới.
 7. Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%.
 8. Là người có tính nhẫn nại, ít nóng giận.
 9. Là người sinh ra trong dòng họ cao quý, có tính khiêm nhường.
 10. Là người có tính minh bạch rõ ràng, không che giấu tội lỗi.
 11. Là người không có tật nguyền, có thân hình xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ.
 12. Là người có sắc diện trong sáng.
 13. Là người được mọi người tin tưởng.
 14. Là người có ngũ quan (5 giác quan của con người) đầy đủ và tốt đẹp.
 15. Là người có tư cách đáng kính.
 16. Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ.
 17. Là người có trí tuệ, đời sống được an lạc.
 18. Là người sống nơi nào cũng được an lạc.
 19. Là người không có tai hại, không có oan trái.
 20. Là người thường được sống gần gũi với người thân.

Đó là 20 quả báu tốt của dục giới đại thiện nghiệp không tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ.

Quả Xấu Của Ác Nghiệp Của Người Phạm Điều Giới Tà Dâm

Người nào phạm điều giới tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo ác nghiệp tà dâm.

Nếu là ác nghiệp tà dâm nặng, thì người ấy sau khi chết, ác nghiệp tà dâm ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, mới thoát khỏi được cõi ác giới. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người.

Và trường hợp, nếu người nào phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm nhẹ, người ấy sau khi chết, ác nghiệp tà dâm ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà dục giới đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người.

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp tà dâm trong kiếp quá khứ của người ấy.

Quả xấu của ác nghiệp tà dâm có 20 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại thiện nghiệp không tà dâm như sau:

Kiếp hiện tại của người ấy

 1. Là người có nhiều người oan trái.
 2. Là người có nhiều người thù ghét.
 3. Là người nghèo khổ, thiếu thốn.
 4. Là người ngủ không được an lạc.
 5. Là người thức không được an lạc.
 6. Là người khó tránh khỏi 4 cõi ác giới (địa ngục, a su ra, ngạ quỷ, súc sinh).
 7. Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà).
 8. Là người có tính hay nóng giận.
 9. Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn.
 10. Là người có tính không minh bạch, hay che giấu tội lỗi.
 11. Là người có thân hình tật nguyền, xấu xí.
 12. Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khổ tâm.
 13. Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không tin tưởng.
 14. Là người khuyết tật: đui mù, câm điếc,…
 15. Sinh làm người đàn bà (tiền kiếp là người đàn ông).
 16. Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ.
 17. Là người không biết đủ, sống khổ cực.
 18. Là người sống nơi nào cũng không được an lạc.
 19. Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trái với nhiều người.
 20. Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ.

Đó là 20 quả xấu của ác nghiệp tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ của người ấy.

Nguồn:

Ngũ giới là thường giới của mọi người (Tỳ khưu: Hộ Pháp)