admin@phatgiaonguyenthuy.org

Tam Tạng Có Hai Phần Ở Trang Này: Phần Trên File Mp3 & Phần Dưới File Sách

Pháp Học Phật Giáo là Phần quan trọng bao hàm tất cả những lời dạy của Đức Tôn Sư và các Bậc Thánh Arahant (đã được Đức Phật xác nhận lại). Do đó, toàn Bộ Tam Tạng Pali (Pháp Học Phật Giáo) chứa đựng hết cả thảy 84.000 Pháp-môn Pali.

Tất cả các Pháp và Luật phân chia thành Tam Tạng Pali, Ngũ Bộ Pali, Cửu Phần Pali, 84.000 Pháp Môn Pali:

  • Tạng Luật Pali: Gồm có 21.000 Pháp Môn.
  • Tạng Kinh Pali: Gồm có 21.000 Pháp Môn.
  • Tạng Vi Diệu Pháp Pali: Gồm có 24.000 Pháp Môn.

Đức Phật còn giảng dạy rằng:

“Như vậy, 84.000 Pháp Môn này tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn rồi, thì có 84.000 Pháp Môn ấy sẽ là Đức Tôn Sư sẽ giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con” – Kinh Đại Niết Bàn.

Trích lục: Tam Bảo (Tỳ Khưu Hộ Pháp).

Tạng Kinh File Mp3

Kinh Tương Ưng Bộ

Kinh Trường Bộ

Kinh Phật Thuyết Như Vậy

Kinh Tiểu Tụng

Kinh Tập

Mi Tiên Vấn Đáp

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 1

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 2

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 3

Tạng Kinh File Sách

Nguồn: Tam Tạng Pali Việt & Sưu Tầm

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Tôi đồng ý Nội Quy Website.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.