Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp

Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp

  THERAVĀDA
  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

  QUY TRÌNH TÂM PHÁP

  Tỳ kheo Chánh Minh
  Vũng Tàu, PL. 2547 - DL. 2003

   

  LỜI NÓI ĐẦU

  KỲ VIÊN TỰ, một đạo tràng tiêu biểu của Hệ phái Nam Tông, Đại Đức Tăng Định thường mở các khóa Giáo lý căn bản Phật học cho hàng Phật tử.

  Tôi may duyên đảm nhận giảng về tâm lộ (cittavīthi), chúng tôi dựa vào các tư liệu:

  - Siêu Lý Sơ học của Cố Đại Trưởng Lão Tịnh Sự soạn lập.
  - Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.
  - Vi Diệu pháp khái lược của Trưởng Lão Nārada soạn (bản dịch của ông Phạm kinh Khánh).
  - Các tư liệu luận A tỳ đàm của Đại Đức Giác Chánh như: Vi Diệu Pháp Nhập môn - Siêu Lý Học
  - Sách Thanh Tịnh Đạo dịch từ Pāli ngữ của Đại Đức Ngộ Đạo, và đối chiếu với bản dịch từ tiếng Anh của Sư cô Thích Nữ Trí Hải.
  - Các bản Sớ giải của chư huynh đệ dịch "đó đây".

  Đặc biệt phần lớn nương vào BIỆN GIẢI TÂM PHÁP trong Paramatthajotika do Sư Giác Nguyên chuyển từ Thái ngữ sang Việt ngữ.

  Từ những vốn quý ấy, chúng tôi soạn thành quyển QUY TRÌNH TÂM PHÁP đẩ giảng dạy cho Học viên.

  Trong "mảnh vườn nhỏ hẹp" chúng tôi không thể trình bày rộng hơn những vấn đề được đề cập, mặt khác những tư liệu về Luận A Tỳ Đàm (Abhidhamma) còn khiêm tốn nên dù cố gắng cũng không thể tránh khỏi những sơ sót. Kính mong những bậc cao minh niệm tình hoan hỷ chỉ giáo thêm.

  Trong tập sách này chúng tôi bắt buộc phải sử dụng nhiều danh từ chuyên môn của môn học A Tỳ Đàm và phần lớn dùng thuật ngữ Siêu Lý do Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự dịch với hai ý:

  - Tri ân cố Đại Trưởng lão, vì Ngài đã mang bộ môn Siêu Lý học phổ biến rộng rãi trong hàng Phật tử tại Việt Nam. Và cũng nhờ đó tôi được duyên lành học hỏi môn Phật học cao siêu này.

  - Đa số các học viên Siêu Lý đã quen với các thuật ngữ ấy, do các Cao đồ của Ngài Tịnh Sự giảng dạy, nên dễ dàng nắm bắt và lãnh hội yếu lý.

  Tuy chúng tôi cố gắng giải trình minh bạch, nhưng không sao tránh khỏi đôi chỗ luộm thuộm, một lần nữa kính mong các bậc cao minh hoan hỷ.

  Kính tri ân chư vị Thầy tổ cùng chư huynh đệ đã giúp tư liệu hoàn thành soạn phẩm này.

  Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công đức của các gia đình phật tử nhiệt tình ủng hộ từ công sức đến tàt vật, giúp chúng tôi thành tựu giáo trình như: Gia đình bà Trần Hữu Độ, gia đình Nguyễn Đức Văn - Diệu Quý, gia đình Lê Long Hồ - Diệu Kiến, gia đình Phật tử Huỳnh Ngọc Sanh, Phật tử Như Huệ ...

  Mong quả an lạc sớm kết quả tốt đẹp đến các vị ấy theo như ý nguyện.

  Kỉnh cáo,
  Tỳ kheo Chánh Minh

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.