Lời Nói Đầu - Quyển Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Milinda Pañhā - Quyển III (Bản dịch 1981)

Lời Nói Đầu - Quyển Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Milinda Pañhā - Quyển III (Bản dịch 1981)

  GIÁO HỘI TĂNG GIÀ NGUYÊN THỦY

  ---

  KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP

  Milinda Pañhā

  Quyển III

  Dịch Giả

  Mahāthera Thita Sīlo

  Hòa Thượng Giới Nghiêm

  PL. 2525 - DL.1981

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong quá trình tôi Tu học và nghiên cứu Kinh Điển Tam Tạng bằng Pali của đấng Từ phụ Gotama, để lại bằng những lời vàng ngọc Thánh Pháp của Ngài lưu truyền cho tất cả chúng sanh đến nay gần 3.000 năm, mà vẫn sáng ngời như ánh thái dương buổi ban mai và sẽ rọi mãi cho đến năm ngàn năm (5.000). Đó là chân lý tuyệt vời của Ngài. 

  Tôi thấy bộ kinh MI TIÊN VẤN ĐÁP này rất có giá trị và cũng làm kim chỉ nam cho những người muốn am hiểu về Phật Giáo một cách chân chánh. Không thế nữa, vì bộ kinh này sẽ làm cho Phật tử có một sự cởi mở các điều hoài nghi thắc mắc một cách rõ ràng. Cho nên tôi cố gắng tùy sức mình, để phiên dịch ra hầu giúp cho đoàn hậu thế...

  Vậy bộ kinh MI TIÊN VẤN ĐÁP nầy có 3 quyển.

  - Quyển thứ I tôi đã phiên dịch năm 1962 đến năm 63 tôi đã ấn tống xong. Sau đó tôi vì bận nhiều công việc Phật sự của Giáo Hội tạm gát lại và tôi cũng bận việc phiên dịch các quyển Kinh Tam Tạng. Mãi đến đầu năm 1972, tôi mới tiếp tục phiên dịch quyển II, cuối năm 1973 mới hoàn tất.Tôi cũng định cho ấn tống, nhưng vì lúc bấy giờ phần tài chánh quá eo hẹp nên đành gát lại. Trải qua một thời gian khá lâu, có nhiều Chư Tăng cũng như quý vị Phật Tử xa gần yêu cầu và khuyến khích tôi phiên dịch cho đủ trọn bộ. Trong lúc này sức khỏe tôi hơi kém nay đau mai bịnh và công tác Phật sự thì quá bề bộn, tôi nghĩ chắc có lẽ là tôi không thể nào hoàn thành được. Một lần nữa tôi nghĩ rằng: Vì xiểng dương Đạo Pháp, vì tương lai thế hệ cho hàng Phật tử hậu tấn sau nầy. Cho nên tôi cố gắng vượt qua những cơn đau và mệt nhọc để phiên dịch cho trọn bộ MI TIÊN VẤN ĐÁP. Vậy là tôi đã phiên dịch xong cả 3 quyển, đó là trọn bộ.

  - Khi chúng ta đã xem trọn bộ MI TIÊN VẤN ĐÁP xong, phải công nhận rằng: Hàm chứa những ý nghĩ sau xa mầu nhiệm và những lời lẽ của hai vị, một bên là vị vua bậc hữu học, một bên là vị Thánh Tăng (ARAHAT) đang vấn đáp với nhau bằng những câu thật là hùng hồn, thật là cao siêu nhất. Sẽ làm cho quý vị độc giả say mê vừa lòng và thỏa mãn ắt không còn gì để thắc mắc hoài nghi nữa.

  Tôi thật tâm xin cáo lỗi về những điểm sai sót có thể có, không thể làm sao tránh khỏi. Xin quý bậc hiền nhân cao minh thấy chỗ nào sai quấy niệm tình chỉ giáo cho, để ngày tái bản được kiện toàn hơn.

  Mong Thay

  Mahāthera Thita Sīlo

  Hòa Thượng Giới Nghiêm

  Tam Bảo Tự - Đà Nẵng 

  PL. 2525

   

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.