Nekkhamma pāramitā - Sự Toàn Hảo về Xuất Ly

Nekkhamma pāramitā - Sự Toàn Hảo về Xuất Ly

  SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYE
  TẠNG KINH - TIỂU BỘ

  CARIYĀPIṬAKA PĀḶI
  HẠNH TẠNG

  Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda

  NEKKHAMMAPĀRAMITĀ - SỰ TOÀN HẢO VỀ XUẤT LY

   

  YUDHAÑJAYACARIYAṂ: HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ-TÁT) YUDHAÑJAYA

  Yudhañjayacariyaṃ: Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjaya [1]

  ***

  242. Yadā ahaṃ amitayaso rājaputto yudhañjayo
  ussāvabinduṃ suriyātape patitaṃ disvāna saṃvijiṃ.

  242. Khi ta là hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã động tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. [2]

  243. Taññevādhipatiṃ katvā saṃvegamanubrūhayiṃ
  mātāpitu ca vanditvā pabbajjamanuyācahaṃ.

  243. Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm tăng trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia.

  244. Yācanti maṃ pañjalikā sanegamā saraṭṭhakā
  ajjeva putta paṭipajja iddhaṃ phītaṃ mahāmahiṃ.

  244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay chắp lại, thỉnh cầu ta rằng: “Này con, ngay ngày hôm nay con hãy cai quản lãnh địa rộng lớn, tiến triển, và thịnh vượng.”

  245. Sarājake sahorodhe sanegame saraṭṭhake
  karuṇaṃ paridevante anapekkho hi pabbajiṃ.

  245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tần, có thị dân, có cư dân của xứ sở, đang khóc lóc thảm thương, bởi vì ta đã xuất gia, không lưu luyến.

  246. Kevalaṃ paṭhaviṃ rajjaṃ ñāti parijanayasaṃ
  cajamāno na cintesiṃ bodhiyāyeva kāraṇā.

  246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyến thuộc, người hầu, và danh vọng, ta đã không suy nghĩ (đến điều gì khác) với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ.

  247. Mātā pitā na me dessā napi dessaṃ mahāyasaṃ
  sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ tasmā rajjaṃ pariccajinti.

  247. Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc.

  Yudhañjayacariyaṃ paṭhamaṃ.
  Hạnh của (đức Bồ-tát) Yudhañjaya là phần thứ nhất.

  --ooOoo--

  SOMANASSACARIYAṂ: HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ-TÁT) SOMANASSA

  Somanassacariyaṃ: Hạnh của (Đức Bồ-tát) Somanassa[3]

  ***

  248. Punāparaṃ yadā homi indapatte puruttame
  kāmito dayito putto somanassoti vissuto.

  248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, ta là người con trai được mong mỏi, được yêu quý, được nổi tiếng (với tên) là Somanassa.

  249. Sīlavā guṇasampanno kalyāṇapaṭibhāṇavā
  vuddhāpacāyī hirimā saṅgahesu ca kovido.

  249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lối ứng xử lịch thiệp, có sự tôn kính bậc trưởng thượng, có sự khiêm tốn, và rành rẽ về các cách tiếp độ.

  250. Tassa rañño patikaro ahosi kuhakatāpaso
  ārāmaṃ mālāvacchañca ropayitvāna jīvati.

  250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ấy yêu mến. Ông ta trồng trọt rau quả hoa màu rồi sinh sống.

  251. Tamahaṃ disvāna kuhakaṃ thusarāsiṃva ataṇḍulaṃ.
  dumaṃ anto va susiraṃ kadaliṃ va asārakaṃ.

  251. Nhận biết ông là giả trá ví như đống trấu không có hạt gạo, ví như thân cây có lỗ bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuối không có lỏi cứng.

  252. Natthi ’massa sataṃ dhammo sāmaññāpagato ayaṃ
  hirisukkadhammajahito jīvitavuttikāraṇā.

  252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi dưỡng mạng sống, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp trong sạch là sự khiêm tốn.

  253. Kupito ahosi paccanto aṭavīhi parantihi
  taṃ nisedhetuṃ gacchanto anusāsi pitā mamaṃ.

  253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các xứ lân bang. Khi ra đi để dẹp yên việc ấy, cha (ta) đã dạy bảo ta rằng:

  254. Mā pamajji tuvaṃ tāta jaṭilaṃ uggatāpanaṃ
  yadicchakaṃ pavattehi sabbakāmadado hi so.

  254. “Này con yêu dấu, con chớ có lơ là với vị đạo sĩ tóc bện nghiêm trì khổ hạnh. Hãy thi hành điều (vị ấy) ước muốn bởi vì vị ấy là người ban bố (cho chúng ta) mọi điều lạc thú.”

  255. Tamahaṃ gantvā’nupaṭṭhānaṃ idaṃ vacanamabraviṃ
  kaccite gahapati kusalaṃ kiṃ vā te āharīyatu.

  255. Ta đã đi đến phục vụ vị ấy và đã nói lời này: “Này gia chủ, ông có được an vui không?” hoặc “Vật gì cần được mang lại cho ông?

  256. Tena so kupito āsi kuhako mānanissito
  ghātāpemi tuvaṃ ajja raṭṭhā pabbājayāmi vā.

  256. Vì thế, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ấy đã giận dữ (nói rằng): “Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc là bị trục xuất ra khỏi vương quốc.”

  257. Nisedhayitvā paccantaṃ rājā kuhakamabravi
  kacci te bhante khamanīyaṃ sammāno te pavattito
  tassa ācikkhati pāpo kumāro yathā nāsiyo.

  257. Sau khi bình định khu vực biên giới, đức vua đã nói với kẻ giả trá (ấy) rằng: “Thưa ngài, ngài có được thoải mái, có được sự tôn kính không?” Gã xấu xa đã nói với đức vua rằng: “Hoàng tử cần phải bị trừng trị như thế.”

  258. Tassa taṃ vacanaṃ sutvā āṇāpesi mahīpati
  sīsaṃ tattheva chinditvā katvāna catukhaṇḍikaṃ
  rathiyā rathiyaṃ dassetha sā gatī jaṭilahīḷito.

  258. Sau khi nghe được lời nói ấy của kẻ ấy, vị chúa tể của trái đất đã ra lệnh rằng: “Hãy chém đầu ngay tại chỗ, rồi phân (thây) thành bốn mảnh, và cho trưng bày ở khắp các ngã đường; đó là phần số dành cho kẻ miệt thị vị đạo sĩ tóc bện.”

  259. Tattha kāraṇikā gantvā caṇḍā luddā akāruṇā
  mātu aṅke nisinnassa ākaḍḍhitvā nayanti maṃ.

  259. Tại nơi ấy,[4] những người hành quyết độc ác, hung dữ, bất nhân đã lôi kéo ta đang ngồi ở lòng mẹ rồi dẫn đi. [5]

  260. Tesāhaṃ evamavacaṃ bandhataṃ gāḷhabandhanaṃ
  rañño dassetha maṃ khippaṃ rājakiriyāni atthime.

  260. Ta đã nói với họ như vầy: “Hãy cấp tốc đưa ta đã bị trói bằng gông xiềng chắc chắc đến trình diện đức vua, ta có các việc cần làm cho đức vua.”

  261. Te maṃ rañño dassayiṃsu pāpassa pāpasevino
  disvāna taṃ saññapesiṃ mamañca vasamānayiṃ.

  261. Bọn họ đã đưa ta đến gặp vị vua ác xấu là người thân cận với kẻ ác xấu. Sau khi tiếp kiến, ta đã làm cho đức vua hiểu rõ và ta đã tạo được uy thế cho ta.

  262. So maṃ tattha khamāpesi mahārajjamadāsi me
  sohaṃ tamaṃ dāḷayitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ.

  262. Đức vua đã yêu cầu thứ lỗi về việc ấy và đã trao vương quốc rộng lớn lại cho ta. Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuất gia theo hạnh không nhà.

  263. Na me dessaṃ mahārajjaṃ kāmabhogo na dessiyo
  sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ tasmā rajjaṃ pariccajinti.

  263. Vương quốc rộng lớn không có bị ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các dục không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc.

  Somanassacariyaṃ dutiyaṃ.
  Hạnh của (đức Bồ-tát) Somanassa là phần thứ nhì.

  --ooOoo--

  AYOGHARACARIYAṂ: HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ-TÁT) AYOGHARA

  Ayogharacariyaṃ: Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayoghara [6]

  ***

  264. Punāparaṃ yadā homi kāsirājassa atrajo
  ayogharamhi saṃvaḍḍho nāmenāsi ayogharo.

  264. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức vua Kāsi, ta đã lớn lên trong căn nhà bằng sắt [7] và đã được gọi với tên là Ayoghara.

  265. Dukkhena jīvito laddho sampīḷe patiposito
  ajjeva putta paṭipajja kevalaṃ vasudhaṃ imaṃ.

  265. (Vua cha đã phán rằng:) “Này con, mạng sống của con được tiếp nhận một cách khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. Ngay chính ngày hôm nay, con hãy cai quản toàn thể trái đất này

  266. Saraṭṭhakaṃ sanigamaṃ sajanaṃ vanditvā khattiyaṃ
  añjalimpaggahetvāna idaṃ vacanamabruviṃ.

  266. cùng với cư dân trong xứ sở, luôn cả phố chợ, và loài người nữa.” Sau khi đảnh lễ vị Sát-đế-lỵ, ta đã chắp tay lên và đã nói lời này:

  267. Ye keci mahiyā sattā hīnamukkaṭṭhamajjhimā
  nirārakkhā sake gehe vaḍḍhanti saha ñātihi.

  267. “Bất cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, dầu kém cỏi, cao quý, hoặc trung bình, lớn lên trong nhà của chính họ cùng với các thân quyến không cần sự bảo vệ.”

  268. Idaṃ loke uttariyaṃ sampīḷe mama posanaṃ
  ayogharamhi saṃvaḍḍho appabhe’candasūriye.

  268. (Rồi ta đã suy nghĩ rằng:) “Sự nuôi dưỡng này của ta ở trong nơi bực bội là hy hữu ở trên thế gian. Ta đã được lớn lên trong căn nhà bằng sắt thiếu hẳn ánh sáng mặt trăng và mặt trời.

  269. Pūtikuṇapasampuṇṇā muccitvā mātukucchito
  tato ghoratare dukkhe puna pakkhitto ayoghare.

  269. Có được tấm thân hối thối này sau khi rời khỏi bụng mẹ, từ đó ta lại bị ném vào căn nhà sắt khổ sở và kinh hãi hơn một lần nữa.

  270. Yadihaṃ tādisaṃ patvā dukkhaṃ paramadāruṇaṃ
  rajjesu yadi rañjāmi pāpānaṃ uttamo siyā.

  270. Nếu sau khi đã đạt đến khổ đau vô cùng ghê rợn như thế ấy, nếu ta còn thích thú trong vương quyền thì ta là kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ ác xấu.”

  271. Ukkaṇṭhitomhi kāyena rajjenamhi anatthiko
  nibbutiṃ pariyesissaṃ yattha maccu na maddiye.

  271. Ta nhàm chán xác thân, ta không mong muốn vương quyền, ta sẽ tầm cầu sự tịch diệt Niết-bàn là nơi tử thần không thể đày đọa.”

  272. Evāhaṃ cintayitvāna viravantaṃ mahājanaṃ
  nāgova bandhanaṃ chetvā pāvisiṃ kānanaṃ vanaṃ.

  272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và đã đi vào khu rừng rậm, giống như con voi đã giật đứt xiềng xích.

  273. Mātā pitā na me dessā napi me dessaṃ mahāyasaṃ
  nabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ tasmā rajjaṃ pariccajinti.

  273. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc.

  Ayogharacariyaṃ tatiyaṃ.
  Hạnh của (đức Bồ-tát) Ayoghara là phần thứ ba.

  --ooOoo--

  BHISACARIYAṂ: HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ-TÁT) BHISA

  Bhisacariyaṃ: Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhisa [8]

  ***

  274. Punāparaṃ yadā homi kāsīnaṃ puravaruttame
  bhaginī bhātaro satta nibbattā sotthiye kule.

  274. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta ở tại kinh thành của xứ Kāsi, (ta có) một người em gái và bảy người em trai được sanh ra trong gia đình quý phái (dòng Bà-la-môn).

  275. Etesaṃ pubbajo āsiṃ hirisukkamupāgato
  bhavaṃ disvāna bhayato nekkhammābhirato ahaṃ.

  275. Trong số những người này, ta đã được sanh ra trước tiên, đạt được pháp trong sạch là sự khiêm tốn. Sau khi nhận thấy sự hiện hữu là nguy hại, ta đã thỏa thích trong việc xuất gia.

  276. Mātā pitūhi pahitā sahāyā ekamānasā
  kāmehi maṃ nimantenti kulavaṃsaṃ dharehīti.

  276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhắn đến, đồng tâm mời mọc (ta) bằng các dục lạc: “Bạn hãy duy trì dòng dõi gia tộc.”

  277. Yaṃ tesaṃ vacanaṃ vuttaṃ gihī dhamme sukhāvahaṃ
  tamme ahosi kaṭhinaṃ tattaphālasamaṃ viya.

  277. Lời nào của những người ấy được nói ra về việc đem lại lạc thú trong cuộc sống gia đình, điều ấy đối với ta được xem tương tợ như lưỡi cày đã được nung đỏ, thô thiển.

  278. Te maṃ tadā ukkhipantaṃ pucchiṃsu patthitaṃ mama
  Kiṃ tvaṃ patthayasī? Samma ! Yadi kāme na bhuñjasi.

  278. Khi ấy, họ đã hỏi ta, kẻ từ khước (cuộc sống gia đình), về nguyện vọng của ta: “Này bạn, nếu bạn không hưởng thục các dục thì bạn mong muốn điều gì?

  279. Tesāhaṃ evamavacaṃ atthakāmo hitesinaṃ
  nāhaṃ patthemi gihībhāvaṃ nekkhammābhirato ahaṃ.

  279. Là người mong muốn điều tốt đẹp, ta đã nói với họ, những người đang tầm cầu lợi ích (cho ta) rằng: “Tôi không mong muốn trạng thái người tại gia, tôi thỏa thích trong sự xuất ly.”

  280. Te mayhaṃ vacanaṃ sutvā pitu mātu ca sāvayuṃ
  mātā pitā evamāhu sabbepi pabbajāma bho.

  280. Sau khi lắng nghe lời nói của ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ (ta). Mẹ cha ta đã nói như vầy: “Này quí vị, tất cả chúng tôi cũng xuất gia.”

  281. Ubho mātā pitā mayhaṃ bhaginī ca satta bhātaro
  amitaṃ dhanaṃ chaḍḍhayitvā pāvisimhā mahāvananti.

  281. Cả hai mẹ cha của ta, người em gái, và bảy em trai đã buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn.

  Bhisacariyaṃ catutthaṃ.
  Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhisa là phần thứ tư.

  --ooOoo--

  SOṆAPAṆḌITACARIYAṂ: HẠNH CỦA VỊ HIỀN TRÍ SOṆA

  Soṇapaṇḍitacariyaṃ: Hạnh của vị Hiền Trí Soṇa [9]

  ***

  282. Punāparaṃ yadā homi nagare brahmavaḍḍhane
  tattha kulavare seṭṭhe mahāsāḷe ajāyahaṃ.

  282. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta sống ở thành phố Brahma-vaḍḍhana, tại nơi ấy ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, vô cùng giàu có.

  283. Tadāpi lokaṃ disvāna andhabhūtaṃ tamotthataṃ
  cittaṃ bhavato patikuṭati tuttavegahataṃ viya.

  283. Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao phủ bởi bóng tối. Tâm (ta) chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích thô bạo bởi cây gậy nhọn.

  284. Disvāna vividhaṃ pāpaṃ evaṃ cintesahaṃ tadā
  kadāhaṃ gehā nikkhamma pavisissāmi kānanaṃ.

  284. Sau khi nhận thấy sự xấu xa dưới nhiều hình thức khác nhau, ta đã suy nghĩ như vầy: “Lúc nào ta sẽ lìa bỏ gia đình, ta sẽ đi vào rừng?

  285. Tadāpi maṃ nimantiṃsu kāmabhogehi ñātayo
  tesampi chandamācikkhiṃ mānimantetha tehi maṃ.

  285. Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ hưởng về dục lạc, ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn (của ta) rằng: “Xin các vị chớ có mời mọc ta bằng những thứ ấy.”

  286. Yo me kaṇiṭṭhako bhātā nandonāmāsi paṇḍito
  sopi maṃ anusikkhanto pabbajjaṃ samarocayī.

  286. Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. Vị ấy, trong khi học tập theo ta, cũng đã thích thú với việc xuất gia.

  287. Ahaṃ soṇo ca nando ca ubho mātā pitā mama
  tadāpi bhoge chaḍḍetvā pāvisimhā mahāvananti.

  287. Khi ấy, ta Soṇa và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn.

  Soṇapaṇḍitacariyaṃ pañcamaṃ.
  Hạnh của vị hiền triết Soṇa là phần thứ năm.

  Nekkhammapāramitā niṭṭhitā.
  Dứt sự toàn hảo về xuất ly.

  --ooOoo--

  [1] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 460.

  [2] Do tác động của sự tưởng đến vô thường, CpA. 183.

  [3] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 505

  [4] tattha, được giải thích là: “với sự ra lệnh của đức vua ...,” CpA. 191.

  [5] Lúc ấy, đức Bồ-tát được bảy tuổi, CpA. 189.

  [6] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 510.

  [7] Đức Bồ-tát đã được nuôi lớn lên trong ngôi nhà lớn hoàn toàn bằng sắt được xây dựng theo hình thức gian nhà hình tứ giác nhằm mục đích ngăn ngừa các tai họa do phi nhân. Hai người anh trai của đức Bồ-tát đã bị con nữ Dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh ra (CpA. 195-6).

  [8] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 488.

  [9] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 532.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.