Giảng Pháp

Giảng Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Pháp thoại Làm Giàu Cho Tâm. Đại Đức Thông Kham Medhivongse thuyết 1
Ý nghĩa chữ "Sadhu" 2
Có tuệ là Minh. Có điều kiện tốt là Hạnh. Sư Pháp Nhiên 3
Khi sợ hãi và đau khổ. Đâu là nơi nương nhờ cao thượng? Sư Pháp Nhiên 4
Pháp thoại: Tìm hiểu ý nghĩa lễ Vesak. Những ai có thể làm cho Giáo Pháp biến mất. Sư Pháp Nhiên 5
Không biết điều này, người thân đã quá vãng sẽ rất khổ sở. Sư Pháp Nhiên 6
Giảng pháp: Chú thuật, bùa ngãi sợ hãi trước năng lực này. Sư Khải Minh 7
Bài giảng: Sự tận cùng của thế giới. Sư Giác Chánh 8
Bài giảng: Tin chắc vào nhân quả. Tỳ Khưu Hộ Tông 9
Pháp thoại: Bài kệ khải hoàn. Tỳ Khưu Hộ Tông 10
Bài giảng: Làm giỗ cho cha mẹ như thế nào để đúng với Chánh Pháp. Sư Giác Chánh 11
Pháp thoại: Nghiệp là chủ nhân, là thai tạng, là nơi nương nhờ. Tỳ Khưu Pháp Nhiên 12
Cách chữa trị tham ái và sân hận. Tỳ khưu Giác Lộc 13
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? Tỳ khưu Giác Lộc 14
Sự an bài hay tướng số có thật không? Tỳ khưu Giác Lộc 15
Khéo tác ý sẽ tăng trưởng và phát triển thiện pháp. Tỳ khưu Khải Minh 16
Để thiện Pháp sanh khởi trong chúng ta. Tỳ khưu Khải Minh 17
5 Điều luôn thay đổi trong cuộc sống. Tỳ khưu Khải Minh 18
Pháp thoại: Sự giàu và nghèo trong thiện Pháp 19
Pháp thoại: Ý nghĩa chữ "Vu Lan". Và bổn phận báo hiếu của con cái 20
Pháp thoại: 3 Hình thức tạo nghiệp. Sư Giác Giới 21
Pháp thoại: Mục đích xuất gia trong Phật Giáo là gì? Sư Giác Giới 22
Pháp thoại: 5 Pháp dẫn đến sự thuần thục cho Tâm giải thoát. Sư Giác Giới 23
Pháp thoại: Đời đáng chán hay đời đáng ghét? Sư Giác Giới 24
5 Chướng ngại và những báu vật. Đại Đức Thông Kham Medhivongse Thuyết 25
Các bài pháp thoại thuộc pháp một chi. Sư Chánh Minh 26
Tìm hiểu bậc thánh A-la-hán. Đại Đức Thông Kham Medhivongse thuyết 27
Các bài pháp thoại thuộc pháp hai chi. Sư Chánh Minh 28
Pháp của người chăn bò. Đại Đức Thông Kham Medhivongse thuyết 29
Các bài pháp thoại thuộc pháp ba chi. Sư Chánh Minh 30
Các bài pháp thoại thuộc pháp bốn chi. Sư Chánh Minh 31
Các bài pháp thoại thuộc pháp năm chi. Sư Chánh Minh 32
Pháp sáu chi: Nguy hại của việc uống chất say. Sư Chánh Minh 33
Các bài pháp thoại thuộc pháp bảy chi. Sư Chánh Minh 34
Các bài pháp thoại thuộc pháp tám chi. Sư Chánh Minh 35
Các bài pháp thoại thuộc pháp 10 chi. Sư Chánh Minh 36
Các bài pháp có nội dung mang tính giải thích vấn đề. Sư Chánh Minh 37
Các bài Pháp có nhiều chủ đề đa dạng, khác nhau. Sư Chánh Minh 38
Các bài pháp có chủ đề về công đức (phước báu). Sư Chánh Minh 39
Các bài giảng về 10 ân đức của Phật. Sư Chánh Minh 40
Bài giảng về các bài pháp mang tính lịch sử trong Phật giáo. Sư Chánh Minh 41
Các bài pháp giảng giải kinh điển Phật Giáo. Sư Chánh Minh 42
Các bài giảng về Đức Phật và Xã Hội. Sư Chánh Minh 43
Các bài giảng có nội dung về các Pháp Hạnh Phúc. Sư Chánh Minh 44
Các bài pháp có nội dung về lễ Dâng Y. Sư Chánh Minh 45
Các bài giảng về các tích truyện trong Phật giáo. Sư Chánh Minh 46
Các bài Pháp giảng giải về Nghiệp. Sư Chánh Minh 47
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.