Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

Trình bày mọi thiện nghiệp và mọi bất thiện nghiệp.

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.