Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng

Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  32 TƯỚNG ĐỨC PHẬT

  (LAKKHAṆA SUTTA)

  Soạn giả
  Bhikkhu Nāga Mahā Thera (Tỳ khưu Bửu Chơn)

  PL.2505 – DL.1961

   

  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

  Xin thành kính làm lễ đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Alahán, là bậc Chánh biến tri.

  __

  NGUYÊN NHÂN ĐỨC PHẬT GIẢI 32 TƯỚNG

  Một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự nơi Bố Kim tự Jetavana của ông Cấp Cô Độc, trưởng giả gần thành Xá Vệ - Sāvathī.

  Đức Phật kêu các thầy tỳ khưu mà dạy rằng: Này các thầy tỳ khưu, bậc vĩ nhân nào có đủ 32 tướng tốt thì bậc ấy chắc chắn chỉ có 2 địa vị là:

  1. Nếu bậc vĩ nhân ấy ở tại gia thì sẽ thành một vị chuyển luân vương có nhiều đức hạnh thanh cao, có quyền thế lan rộng khắp quả địa cầu, 4 biển bao chung quanh làm giới hạn, xứ sở rất phong túc, có 7 báu là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, vợ báu, hộ báu(2), con báu. Ngài có rất nhiều con đều cường tráng anh dũng có thế đương cự lại với quân nghịch một cách dễ dàng. Ngài trị vì xứ sở bằng cách đạo đức là người người nên giữ ngũ giới, vì vậy mà khắp lãnh thổ của Ngài không có ranh giới, không trộm cướp, không tai nạn, của cải không cần gìn giữ, được phong phú, sung túc, thái bình, Ngài không khi nào cần dùng đến khí giới, hình phạt để cai trị dân chúng.

  2. Nếu Ngài xuất gia tu hành thì sẽ thành bậc Chánh đẳng Chánh giác.

  32 tướng tốt ấy là thế nào? 32 tướng tốt ấy là:

  1) Supatitthita pādo hoti: Có 2 lòng bàn chân bằng thẳng (phần đông lòng bàn chân đều hũng vô, người lòng bàn chân ít hũng vô là tượng trưng người ít phiền não).

  2) Hetthāpādatalesu cakkāni jātāni honti sahassārāni sanemikāni sanābhikāni sabbākāra paripūrāni: 2 lòng bàn chân đều có hình bánh xe có vành đùm và 1000 cây căm mỗi khoản đều nhau.

  3) Āyatapanhi hoti: Có gót chân thật dài.

  4) Dīghangulī hoti: Có ngón chân và ngón tay thiệt dài và nhọn như dùi trống.

  5) Mudataruna hatthapādo hoti: Có lòng bàn tay và bàn chân mềm mại.

  6) Jāla hatthapādo hoti: Lòng bàn tay và bàn chân có chỉ giăng như lưới.

  7) Ussankha pādohoti: Cổ chân hình như nổi lên trên bàn chân.

  8) Enijangho hoti: Có ống quyển tròn thon như ống chân con hưu.

  9) Thitako va anonamanto ubhohi pānitalehi jannukāni parimasati parimajjati: Có hai cánh tay thật dài, khi đứng dậy không cần cúi xuống cũng rờ đụng tới đầu gối.

  10) Kosohita vatthaguyho hoti: Ngọc hành (dương vật) ẩn vào trong bọc da (như dương vật con voi).

  11) Suvanna vanno hoti: Màu da vàng sạch như vàng ròng.

  12) Sukhumacchavi hoti sukhumattā chaviyā rajojallam kāyena na upalippati: Da thật mịn láng trơn, bụi trần không đóng dính được trên thân mình.

  13) Ekekalomo hoti: Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông.

  14) Uddhanga lomo hoti uddhangāni lomāni jātāni nīlāni ānjana vannāni kundalavattāni dakkhinā vattaka jatāni: Tất cả lông đều cong đầu trở lên, uốn qua phía tay mặt, màu xanh đậm như bông biếc, uốn quắn lại có vòng.

  15) Brahmujugatto hoti: Thân mình ngay thẳng, như thân mình của Trời Phạm Thiên.

  16) Sattussado hoti: Thịt trong 7 chỗ đều no đầy bằng thẳng (thịt cần cổ, 2 lưng bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 bả vai).

  17) Sīhapubbaddha kāyo hoti: Thân mình từ phân nửa trở lên giống như thân mình con sư tử hẩu.

  18) Pittantaramso hoti: Lưng đầy bằng thẳng.

  19) Nigrodhaparimandalo hoti: Thân người đều như cây da hay gừa, là thân người bao cao thì sãi tay cũng bằng nhau.

  20) Samavattakkhandho hoti: Cần cổ đều và tròn trịa.

  21) Rasaggasaggī hoti: Có 700 sợi gân thật nhỏ châu đầu lại cuống lưỡi để lãnh lấy hương vị khi để vô lưỡi (liền dẫn đem khắp châu thân).

  22) Sihahanu hoti: Cằm tròn như cằm sư tử hoặc như trăng ngày 12.

  23) Cattālīsadanto hoti: Có 40 cái răng (hàm trên 20, dưới 20).

  24) Samadanto hoti: Răng ấy rất đều đặn bằng nhau.

  25) Aviraladanto hoti: Răng ấy rất khít khao nhau.

  26) Susukkadatho hoti: 4 răng nhọn thật trắng và sạch.

  27) Pahūtājivaho hoti: Lưỡi thật lớn, dài và mềm (có thể le ra đậy cả mặt, hay cuốn lại xỏ vào lỗ mũi hoặc lỗ tai được).

  28) Brahmassaro hoti: Tiếng nói rõ rệt êm dịu như tiếng nói của trời Phạm Thiên hay là tiếng chim karavika.

  29) Abhinīla netto hoti: Tròng con mắt đen huyền (như mắt bò con).

  30) Gopakhumo hoti: Có lông nheo mịn như lông bò con.

  31) Unnā bhamukantare jātāhoti odātā mudutūlasannibhā: Những lông mày màu trắng mềm mại như bông gòn.

  32) Unhīsa sīso hoti: Cái đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay mặt coi hình như đội mão.

  Này các thầy tỳ khưu, các nhà đạo sĩ thường khoe mình thông hiểu 32 tướng lạ của bậc vĩ nhân, nhưng các nhà đạo sĩ ấy không biết được bậc vĩ nhân ấy thực hành theo pháp nào mà có 32 tướng tốt ấy.

  -oo0oo-

  (2) Có nhiều gia chủ phú hộ, giúp đỡ đức vua.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.