Nguyên nhân tạo tượng Phật đầu tiên

Nguyên nhân tạo tượng Phật đầu tiên

    Xem tại đường link này Nguyên Nhân Tạo Tượng Phật

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.