Sīlakkhandhavagga: Phần giới uẩn

Sīlakkhandhavagga: Phần giới uẩn

Sīlakkhandhavaggapāḷi gồm có 13 bài kinh dài.

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.