Tam Độc Và Pháp Đối Trị

Tam Độc Và Pháp Đối Trị

Nội dung

Bài đăng số Trang số
1. Lời tựa và dẫn nhập 1
2. Giải về Tham 2
3. Giải về Sân Hận 3
4. Giải về Si Mê 4
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.