Tam Tạng Pali

Bài Đăng Mới Nhất

Vinayapiṭakapāḷi (Tạng Luật)

Abhidhammapiṭaka (Tạng Vi Diệu Pháp)

Tạng Kinh Pali Audio

Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapàtha)

Mi Tiên Vấn Đáp

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 1

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Kinh Tương Ưng Bộ

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 2

Kinh Trường Bộ

Kinh Tập

Chú Giải Kinh Pháp Cú - Phần 3

Nguồn:

Tạng Kinh: Bản dịch Tỳ Khưu Minh Châu và Tỳ Khưu Indacanda. Nguồn: Sưu Tầm & Tam Tạng Pali-Việt

Tạng Luật: Bản Dịch Tỳ Khưu Indacanda. Nguồn: Tam Tạng Pali-Việt

Tạng Vi Diệu Pháp: Sưu Tầm & Tam Tạng Pali-Việt

Tạng Kinh Pali Audio: Như Lai Thiền Viện & Dhamma Ratana

Để Lại Bình Luận

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.