Tích truyện Đức Đế Thích (hay còn gọi Ngọc Hoàng đại đế)

Tích truyện Đức Đế Thích (hay còn gọi Ngọc Hoàng đại đế)

    Xem tích truyện tại link tích truyện đức Đế Thích

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.