Chọn Đường Tu Phật

CHON ĐƯỜNG TU PHẬT là một bộ sách viết về Phật Giáo khách quan nhất về các giai đoạn Phật Giáo qua từng thời kỳ. Sự thay đổi về Phật Giáo do nguyên nhân do đâu và cho đến bây giờ đâu mới là con đường đi đúng nhất của người Theo Đạo Phật. Các bạn hãy đọc hết quyển sách này, hi vọng sẽ có cái nhìn khách quan hơn về Đạo Trí Tuệ.

Link tải tài liệu: CHỌN ĐƯỜNG TU PHẬT

Để lại bình luận tại đây!