Con đường giải thoát

Phật Giáo đặt nền tảng trên Bốn Chân Lý Cao Thượng (cattāri ariyasaccāni). Đức Phật thuyết minh bốn chân lý ấy trong giờ khai đạo, trước sự hiện diện của năm thầy đạo sĩ bạn cũ của Ngài, tại vườn Lộc Giả (Isipatana), gần thành Ba La Nại (Varanasi).

Chiếu theo nguyên văn kinh điển Bốn Chân Lý Cao Thượng ấy chỉ được trình bày vắn tắt, nhưng về sau, trong nhiều đoạn kinh, Đức Phật giảng giải tỷ mỷ bằng nhiều cách khác nhau.

Quyển CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT giải thoát này sẽ giúp cho quý đọc giả có cái nhìn toàn diện hơn về giáo lý Phật Đà.

KỲ VIÊN TỰ 610, Phan Đình Phùng SAIGON

Link tải tài liệu: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Để lại bình luận tại đây!