Kinh thiền định

bat thanh dao

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo lý của Đức Phật –về mặt Đời lẫn Đạo – được Đại Đức WALPOLA RAHULA tóm lược đầy đủ trong quyển “L’Enseignement du Bouddha” và chia ra bốn đoạn:

  • Luân Lý Phật Giáo Và Xã Hội,
  • Con Đường Giải Thoát (I và II),
  • Pháp Vô Ngã,
  • Thiền Định.

Nhận thấy tài liệu khảo cứu trên đây rất hữu ích cho người học Phật, Bổn Hội phiên dịch từ Pháp văn ra Việt ngữ và đã ấn tống ba tập đầu trong dịp lễ trước. Nay nhân ngày rằm tháng bảy Bính Ngọ (30.8.66), Bổn Hội xuất bản tập “Thiền Định” để thân tặng các bạn xa gần.

Bổn Hội cũng như toàn thể quý vị thí chủ chung tạo phần Pháp thí nầy đều mong cầu cho lời dạy của Đức Phật về phương châm khai phát tư tưởng và trí tuệ sẽ giúp cho mọi người Phật tử tận diệt tham lam, sân hận, si mê, hầu cùng nhau xây dựng hòa bình, thạnh trị cho đất nước Việt Nam.

Link tải tài liệu: KINH THIỀN ĐỊNH.

Để lại bình luận tại đây!