Nghiệp và Quả của Nghiệp

thien nghiep

Nghiệp và quả của nghiệp là đề tài vô cùng sâu sắc trong giáo pháp của Đức Phật, cũng là một trong bốn điều bất khả tư nghì, nên Bần sư đã cố gắng sưu tầm các nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Nghiệp Và Quả Của Nghiệp này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản của nghiệp và quả của nghiệp.

Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp.

Link tải tài liệu: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP

Để lại bình luận tại đây!