Pháp hạnh Ba la mật Tập 2

kinh chuyen phap luan

Thành Kính Tri Ân

Tất cả chúng con được biết Phật giáo Nguyên thủy Theravāda là nhờ ơn Ngài Sơ Tổ Hộ Tông cùng với chư Trưởng lão khác đã dày công đem Phật giáo Nguyên thủy Theravāda về truyền bá trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ Tông cùng quý Ngài Trưởng lão với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con.

Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp.

Link tải tài liệu: PHÁP HẠNH BA LA MẬT TẬP 2

Để lại bình luận tại đây!