Pháp Hành Giới

Pháp Hành Giới là đề tài rộng lớn, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Pháp Hành Giới này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật Giáo.

Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp

Link tải tài liệu: PHÁP HÀNH GIỚI

Để lại bình luận tại đây!