Tam Bảo

duc phat gotama

Quyển sách “Tam Bảo” này được trình bày về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo từ khi bắt đầu theo diễn tiến thời gian cho đến khi kết thúc Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng.

Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp

Link tải tài liệu: TAM BẢO (TỲ KHƯU HỘ PHÁP)

Để lại bình luận tại đây!