Vi Diệu Pháp Hiện Thực trong Cuộc Sống

phat giao

­

“Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời.

Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp.

Link liên kết tài liệu: VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG.

Để lại bình luận tại đây!