Tiểu sử Tu Nữ Diệu Hoá

Tiểu sử Tu Nữ Diệu Hoá

  Gn như mt túc duyên tin kiếp cho sư bà Diu Hóa có pháp danh Tâm Thng vào con đường đạo Pht nguyên thy ngay t tui còn rất trẻ. Sư bà Diu Hóa có thế danh là Trn Th Hóa, được sinh ra vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 1941 ti thành ph Đà Nng. Sư bà ch mi 12 tui đã là thành viên trong đội ngũ thiếu nhi Pht t chùa Tam Bo, thành ph Đà Nng. Đây là ngôi chùa Pht giáo Nam tông đầu tiên ti khu vc do hòa thượng Gii Nghiêm to nên. Và cũng ging như nhân duyên ca sư bà Diu Thành, đây là giai đon sư t H Tông cùng chư tăng thường xuyên ra min Trung hong pháp. Năm đó chính xác là năm 1958, ngài Kim Triu cũng có mt góp sc trùng tu chùa Tam Bo. Ngài Kim Triu dy hc thiếu nhi, dy kinh cho người ln và đồng thi hc đạo vi nhà sư Tích Lan có tên Khantīvara.

  Sư bà Diệu Hóa được cơ hội tiếp xúc những vị cao tăng từ thuở nhỏ nên hình ảnh bậc xuất gia trở thành thần tượng của sư bà. Điểm đặc sắc là ở chất giọng trong vắt của sư bà. Sư bà được chọn dẫn chúng trong các buổi tụng kinh tập thể tại ngôi Tam Bảo. Đến năm độ khoảng 16, 17 tuổi, sư bà Diệu Hóa thường xuyên học kinh kệ Pali với hòa thượng Giới Nghiêm. Trong tầm nhìn của bậc chân tu như hòa thượng Giới Nghiêm, ngài hòa thượng đã phân tích chỉ bày đường đạo và đời. Một là sống độc thân, không lập gia đình tu tập và phục vụ chùa chiền trong việc thư ký văn phòng; Hai là xuất gia đi tu. Trong hai con đường hòa thượng đưa ra, sư bà Diệu Hóa đã chọn đường thứ hai. Sư bà tiếp tục nuôi chí xuất gia, hướng đến đạo quả bậc thánh nhân như hình ảnh chư thánh tăng trong kinh Phật được học.

  Đến năm 1961, sư tổ Hộ Tông hóa duyên thuyết pháp tại chùa Tam Bảo. Sư tổ trong thấy túc duyên đạo hiện rõ trên nét mặt sư bà lúc đó là tín nữ 20 tuổi nên sư tổ bảo sông thân của sư bà nên cho con gái đi tu. Lúc đầu song thân sư bà không đồng ý nhưng sau khi nghe sư tổ giải thích con đường đạo Phật giải thoát thanh cao nên ông bà đã thuận chiều cho phép sư bà xuất gia. Đúng hôm ấy là ngày 12 tháng Giêng, sư bà Diệu Hóa được xuất gia Tu nữ tại chùa Tam Bảo. Công việc phục vụ ban đầu cuộc sống xuất gia là việc đánh máy các văn bản cho chùa. Đến tháng 6 cũng trong năm 1961, sư tổ đưa vô khu rừng thiền Tam Bố, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng để chuyên tu thiền cùng với hội chúng tu sĩ nơi đó. Nơi đó, sư bà Diệu Hóa đã gặp người chị dẫn dắt trong đạo là sư bà Diệu Thành. Rồi từ đó, hai cái tên Tu nữ Diệu Thành – Diệu Hóa thường được nhắc đi đôi trong ni chúng Tu nữ Nam tông bởi sự tinh tấn tu tập thiền định và hạnh phục vụ hy sinh lo cho Tam bảo của nhị vị sư bà. Cuộc vân du hành đạo của sư bà Diệu Hóa theo sự dìu dắt của sư tổ Hộ Tông, lúc ở Tam Bố, khi về Bồ Đề Vũng Tàu, hay về chùa Nguyên Thủy, Cát Lái, nay là quận 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

  Từ năm 1982, rút lui hẳn các trú xứ hành đạo, sư tổ Hộ Tông đưa sư bà về chùa Bửu Long đến nay. Hiện tại sư bà Diệu Hóa ở cùng tịnh thất với sư bà Diệu Thành. Cả nhị vị sư bà Diệu Thành – Diệu Hóa đều chung tấm lòng phục vụ Tam bảo không chút toan tính hơn thua. Mọi việc lớn nhỏ trong chùa chiền là cơ hội cho sư bà tạo công đức, tích trữ tư lương cho hành trình giải thoát. Chính vì hạnh tu phục vụ chân thành như thế nên đến nay dù tuổi sư bà Diệu Hóa đã 81 và tuổi đạo đã 60 nhưng sư bà vẫn không ngại bắt tay vào chuyện bếp núc lo chu đáo mọi việc cho các cuộc lễ của chùa. Với chất giọng trong veo và tính vui vẻ hồn nhiên tu tập, sư bà luôn tỏa sáng giữ hội chúng bởi tính giản dị bình dân vui vẻ của vị trưởng lão ni trong hội chúng Tu nữ. 

  Tht là tu càng cao càng gin d mc mc như tr v vi tui hn nhiên, không mưu toan tính hơn thua danh li. Mt s thanh khiết ca tâm hn trong sáng tht s ta như vàng rng thit thì không cn m vàng to sc màu riêng bit để tôn vinh bn thân mình. Sư bà Diu Hóa đã toát lên s gin d vi diu y.

  Dhīracittā Therī - TN. Mỹ Thúy

  Mùng 04 tết Tân Sửu 2021

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.