Tìm hiểu Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 1956

Tìm hiểu Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 1956

    Đọc bài viết tại link này: Hội nghị Phật Giáo Thế Giới 1956

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.