Các chú Sadi đi nhận vật thực buổi trưa để dùng trưa tại thiền viện Panditarama

Các em nhỏ xuất gia gieo duyên Sadi đi bát, nhận vật thực để dùng trưa trước Ngọ theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada.