Hình ảnh những vị Sadi nhận bát cúng dường tại Thiền Viện Panditarama

Sadi di bat

Hình ảnh những vị sadi nhận bát cúng dường tại Thiền Viện Panditarama. Tại khoá xuất gia gieo duyên tại thiền viện, ngoài việc được học tập về giáo pháp, các em còn được thực tập hành thiền minh sát để rèn luyện – phát sanh trí tuệ và vun đắp các pháp hạnh Parami của chính mình. Nhờ những khoá xuất gia gieo duyên như vậy, thiền viện đã tạo điều kiện cho các em tìm hiểu về Phật Giáo một cách chân chánh, để dần hoàn thiện bản thân và trở thành một con người có ích cho xã hội. Hơn nữa, những khoá xuất gia gieo duyên cũng sẽ góp phần tạo nên những vị Sư Phạm Hạnh trong tương lai, là một trong những nhân tố để có thể bảo tồn Giáo Pháp của Đức Phật Gotama cho được dài lâu.

Nguồn: Thiền Viện Panditarama