Hình ảnh xuất gia gieo duyên tại Thiền Viện Panditarama, Myanmar

Tại thiền viện Panditarama, các khoá xuất gia gieo duyên thường được tổ chức vào những ngày hè. Tại đây, các em được xuất gia trở thành các vị Sa-di hoặc các cô Tu-Nữ theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada. Cũng chính vào thời điểm này, các em có nhiều thời gian quý báu để trao dồi nhiều đức tính cao thượng, học tập và hành theo những gì mà Đức Phật đã giảng dạy.

Nguồn hình: Tỳ Kheo Ashin Ariya Dhamma (Thiền Viện Panditarama).