Khoá tu học xuất gia gieo duyên hằng năm tại thiền viện Panditarama

Hằng năm thiền viện Panditarama (chi nhánh yangon) vào mùa theo thông lệ hằng năm thiền viền đều tổ chức khoá tu học xuất gia giao duyên một tháng cho các em học sinh nhỏ tuổi từ 7 đến 15 tuổi. Mục đích để cho các em về giáo lý Phật Giáo, ngày tổ chức bắt 3.3.2018 đến ngày 31.3.2018 là kết thúc khoá tu học.