Ngài Billen Sayadaw giảng pháp cho Sadi và Tu Nữ xuất gia gieo duyên.

xuất gia gieo duyên

Chiều thứ 2 Ngày 11/3/2019, Ngài Thiền Sư Billen Sayadaw trực tiếp giảng pháp cho các em nhỏ xuất gia gieo duyên Sadi và Tu Nữ tại thiền viện Panditarama (Chi nhánh chính Panditarama tại Yangoon). Tại đây, ngoài việc học tập về Pháp Học, các em còn được hướng dẫn về Pháp Hànhhành thiền minh sát (Vipassana Meditation) dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ Thiền Sư.