Phật giáo nguyên thuỷ Theravada ở New Zealand

phat giao o chau au

Phật giáo nguyên thuỷ Theravada đang dần mở rộng và phát triển qua phía Tây. Sự phát triển này là một điều đáng mừng, Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã bắt đầu xoay chuyển đến những nơi xa hơn. Nhờ vậy, Giáo Pháp sẽ được gìn giữ cho được dài lâu hơn.

Nguồn hình: V.B.M