Xuất gia gieo duyên thọ giới sadi trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ.

lễ xuất gia gieo duyên

Xuất gia gieo duyên là một trong những truyền thống ở những quốc gia theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada) như: Myanmar, Thái Lan, Lào, Campodia, …

Tại sao các nước theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại có truyền thống xuất gia gieo duyên? 

Theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada), xuất gia gieo duyên không những mang đến lợi ích cho chính bản thân của người xuất gia gieo duyên, mà còn tích luỹ thêm nhiều phước báu cho chính mìnhhồi hướng phần phước báu đó cho chính thân bằng quyến thuộc của mình không chỉ trong kiếp sống hiện tại mà còn rất nhiều kiếp sống quá khứ (Cửu huyền thất tổ). 

Ở những đất nước Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada), mỗi người con trong gia ít nhất phải xuất gia một lần trong cuộc đời của họ, đó là nghĩa vụ của họ. Một nghĩa vụ rất thiêng liêng khi khoác trên mình “Lá cờ chiến thắng phiền não”  (Tam Y trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ). Việc xuất gia đó chính là thời gian để họ báo hiếu đến Cha, Mẹ, Ông, Bà,… của họ, chứ không phải là việc lập gia đình, sinh con đẻ cái, nối tiếp dòng dõi.

Khi có một người con trong gia đình xuất gia gieo duyên, những người thân trong gia đình, bạn bè của họ sẽ tới tham dự và rất hoan hỷ, vui mừng khi thấy đứa con (người bạn) mình xuất gia gieo duyên, trở thành một vị Sadi như thời Đức Phật còn tại thế. Họ hoan hỷ và vui mừng vì họ biết rằng họ sẽ được nhận được phần phước báu mà con cháu mình đã làm đây. Thời hạn xuất gia gieo duyên tuỳ theo mong muốn của người thọ giới Sadi. Khi kết thúc khoá xuất gia gieo duyên, họ sẽ hoàn tục trở lại thành một cư sĩ tại gia. Còn không, họ sẽ ở lại trở thành vị sa di (chưa đủ tuổi) và thọ giới Tỳ Khưu nếu đủ tuổi.

Hơn thế nữa, trong khoá xuất gia gieo duyên, chúng ta còn học được giáo lý của Đức Phật một cách chân chánh, không hiểu sai lệch về giáo lý, góp phần trau dồi đạo đức và phẩm hạnh. Ngoài việc được học tập trau dồi về giáo pháp, chúng ta còn được học về cách thực hành – hành thiền minh sát Vipassana (Minh sát tuệ) để thấy rõ bản chất của thân – tâm chúng ta, do nhân đó, chúng ta có thể cải thiện được những điều mà chúng ta cảm thấy bất mãn trong cuộc sống này.

Xem thêm: Hình ảnh những những em nhỏ thọ giới Sadi trong khoá xuất gia gieo duyên.

Hình ảnh: Sưu tầm & Ashin Ariya Dhamma (Thiền Viện Panditarama).