Tịnh Thất Pháp Đạt - Thành phố Hồ Chí Minh

Tịnh Thất Pháp Đạt - Thành phố Hồ Chí Minh

    Tịnh thất PHÁP ĐẠT 

    72 đường số 9, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

    Trụ trì: TN Pháp Đạt 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.