Tội Ngũ Trần

Tội Ngũ Trần

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 1
Tội Của Ngũ Trần 2
Năm Điều Quán Tưởng 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.