Trung Tâm Thiền Vipassana

Trung Tâm Thiền Vipassana

CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRƯỜNG THIỀN PANDITĀRĀMA

(1)   Panditarama Lumbini International Meditation Center  
 

Lumbini Garden, Lumbini, Siddhartha Nagar,
Rupandehi District, Nepal
Tel: +977-71-580118
E-mail: [email protected]

 
     
(2) Panditarama Sydney Meditation Centre  
 

21-31 Redmayne Road, Horsley Park, NSW 2175, Australia
Tel: +61-2-9729-2343
E-mail: [email protected]

 
     
(3) Panditarama Melbourne Meditation Centre  
 

No. 51, Hope Street, Springvale VIC 3171, Australia
Tel: +61-3-9574-1816
E-mail: [email protected]

 

CÁC TRUNG TÂM HÀNH THIỀN Ở NƯỚC NGOÀI DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THIỀN SƯ PANDITĀRĀMA SAYADAWGYI

(1)  Saraniya Dhamma Meditation Centre  
 

420, Lower Broughton Road, Salford, Manchester M7 2GD, UK
Tel: +44 161 281 6242
E-mail: [email protected]

 
     
(2) Malaysian Buddhist Meditation Centre (MBMC)  
 

355 Jalan Masjid Negeri, 11600 Penang, Malaysia
Tel: +604 282 2534
E-mail: [email protected]

 
     
(3) International Buddhist Meditation Centre (IBMC)  
 

Buddha Marg, Buddha Nagar-10, Kathmandu,
Nepal
Tel: +977 1 5242031, 5242563
E-mail: [email protected]

 
     
(4) Tathagata Meditation Center (TMC)  
 

1215 Lucretia Ave,
San Jose, CA 95122, USA
Tel: +1-408-977-0300 , 408-294-4536 (office)
E-mail: [email protected]

 
     
(5) Vipassana Meditation Centre (VMC)  
 

251, Lavender Street, Singapore 338789
Tel/Fax: +65-64453984
E-mail: [email protected]

 
     
(6) Manawmaya Theravada Buddhist Society  
 

13620, 108 Avenue,
Surrey, BC V3D 2J6 Canada
Tel: +1 604 951 9054

 
     
(7) Nirodharama Meditation Society (NMS)  
 

Lot 26265, Jalan Columbia
32400 Ayer Tawar, Manjung, Perak, Malaysia
Tel: +60 1 27385386
E-mail: [email protected]

 
     
(8) Mula Buddha Sasana Centre (MBSC)  
 

Ming Shan Temple
No. 47-1 Changshou Lane, Fu Gui Village,
Guoxing Township, Nantou County 544, Taiwan ROC
Tel: +886 49 272 1151
E-mail: [email protected]
Web: www.mbscnn.org 

 
     
(9) Panditarama Chiang Mai Meditation Centre  
 

No (108/1) Kasat Pattana T. Papai A. Sansai
Chiang Mai 50210 Thailand
Tel: +66 9-3131 40201, +66 9-473 64662

 
     
(10) Panditarama Hawaii Meditation Center  
 

45-922 Wailele St, Kaneohe, HI 96744, USA
Tel: +1 808-256-8094, 808-778-3431
E-mail: [email protected]

 
     
(11) Panditarama Seoul International Vipassana Meditation Centre  
 

Yongcheon-ri 227-2, Okcheon-myeon Yangpyeong-gun, Kyeonggi-do South Korea.
Tel : 031-774-2840
E-mail: [email protected]
Web: http://cafe.daum.net/.pandita

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.