Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn"

Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn"

 

 

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn" - Đại Đức Narada 1
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.