Tỳ Khưu Khánh Hỷ

Tỳ Khưu Khánh Hỷ

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu quyển Hiểu Biết Trọn Vẹn 1
Bài 25: Hướng dẫn trình Pháp 2
Bài 24: Hướng Dẫn Hành Thiền 3
Bài 23: Vấn đạo Thiền Sư Mahasi: Hành Thiền Minh Sát Như Thế Nào Cho Đúng? 4
Bài 22: Phật Giáo Mang Lại Những Lợi Ích Thiết Thực Như Thế Nào 5
Bài 20: Lời Dạy của Đức Phật Được Truyền Thừa và Kết Tập Như Thế Nào 6
Bài 19: Thế Nào Là Sự Giác Ngộ Theo Lời Của Đức Phật Dạy 7
Bài 18: Làm Sao Thanh Lọc Tâm Để Có Được Đời Sống An Vui 8
Bài 17: Làm Sao Có Thể Kiểm Soát Được Hành Vi Của Mình Để Được An Lạc 9
Bài 16: Người Phật Tử Nên Giữ Giới Như Thế Nào Cho Phải Lẽ 10
Bài 10: Trong Phật giáo có những loại nghiệp nào cần phải biết? 11
Bài 9: Những lợi ích trong của sự hiểu biết luật Nghiệp báo 12
Bài 8: Một số câu hỏi cực kỳ quan trọng liên quan đến Nghiệp 13
Bài 7: Người sang, người hèn, người cô thế, người quyền uy … do đâu ? 14
Lời giới thiệu ngay trong kiếp sống này 15
Bài 15: Thế nào là một “người con Phật” đúng nghĩa 16
Giới thiệu: Chỉ là một cội cây thôi 17
Bài 14: Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát. Bồ Tát đã Giác Ngộ chưa? 18
1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 19
Bài 13: Những khía cạnh siêu việt và quan trọng then chốt của Phật Giáo 20
Bài 12: Tìm hiểu sự liên hệ của luật duyên hệ duyên (Paṭṭhāna), một thể loại của luật nhân quả 21
Bài 11: Tìm hiểu lý duyên sinh, một thể loại của luật nhân quả 22
Giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ 23
Bài 6: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố trong bát chánh đạo 24
Nghi thức căn bản trước khi thực hành thiền Minh Sát (Tứ Niệm Xứ) 25
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 3) 26
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 2) 27
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 1) 28
Giới Thiệu Quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng 29
Bài 5: Giảng giải chi tiết về sự khổ trong tứ diệu đế 30
Bài 4: Tìm hiểu về 4 diệu đế, bốn chân lý cao thượng trong đạo Phật 31
Bài 3: Đức Phật có phải đang sống ở Tây Phương cực lạc thế giới không? 32
Bài 2: Tổng quan về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh đến niết bàn 33
Bài 1: Giới thiệu về bài giảng Phật Pháp Căn Bản cho người mới 34
Người thực hành Giáo Pháp (Dhammachari) 35
1. Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền 36
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 1) 37
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 38
Quán sát thân trong thân (Niệm Thân) 39
Bài pháp đầu tiên 40
2. Các yếu tố trợ giúp Ngũ Căn bén nhạy 41
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 2) 42
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp 43
Quán sát Thọ trong Thọ (Niệm Thọ) 44
Hiểu Biết Trọn Vẹn 45
3. Mười đạo binh Ma 46
4. Thánh Tu Đà Huờn 47
Quán sát Tâm trong Tâm (Niệm Tâm) 48
Kinh Paṭṭhama Gelañña 49
4. Bảy Pháp trợ Bồ Đề 50
5. Chân Đế và Tục Đế 51
Quán sát Pháp trong Pháp (Niệm Pháp) 52
Mái nhà vụng lợp 53
5. Các tầng Thiền Minh Sát 54
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược 55
Bảo đảm thành Đạo 56
Người bán thịt và nghiệp báo 57
6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn 58
7. Ba loại Trí tuệ 59
Kinh Đại Niệm Xứ 60
Nghiệp, tái sinh và đau khổ 61
7. Phụ lục Ngay Trong Kiếp Sống Này 62
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay 63
Hướng dẫn hành Thiền 64
Những hạt châu ngọc trong tư tưởng Ngài Mahasi 65
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc 66
Đề mục hành thiền của Rāhula 67
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 68
Câu chuyện về trưởng lão Meghiya 69
11. Sự thấy 70
Ăn chánh niệm 71
12. Sự nghe 72
Bảy kho báu tinh thần 73
13. Sự ngửi 74
Susima Sutta: Kinh Susima 75
14. Sự nếm 76
Bồ tát đạo 77
15. Sự tiếp xúc hay đụng 78
16. Sự suy nghĩ 79
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 80
18. Giải về đề mục căn bản 81
Người biết và sự hiểu biết 82
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ 83
Bát Chánh Đạo 84
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát 85
Đối tượng của Thiền Minh Sát 86
21. Bài pháp cuối 87
Sự hiểu biết của thiền sinh 88
Sự Suy Tư Của Đại Đức Anuruddha 89
Tin và biết 90
Sự quan trọng của chánh niệm 91
Giới thiệu Kinh đại niệm xứ ( phần 1) 92
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 2 93
Giới hiệu kinh Đại Niệm Xứ (Phần 3) 94
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 4 95
Con gái người thợ dệt 96
Dâng cúng y Kathina 97
Tuổi già 98
Những Bài Học Từ Sự Chết 99
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.