Vấn Đáp Phật Pháp

Vấn Đáp Phật Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Có ví dụ nào để mô tả được thời gian trả quả của Nghiệp? 1
Làm phước hời hợt, không có quan tâm thì có nhiều phước không? 2
Định nghĩa thế nào là Từ, Bi, Hỷ, Xả? 3
Lý do nào người làm thiện thích chơi với cái thiện? Người làm ác lại thích chơi với cái ác? 4
Phải chăng chúng ta có một linh hồn bên trong thân thể? 5
Nguyên nhân nào mà có người sợ chết và có người không sợ chết? 6
Nguyên nhân nào xuất hiện sự luân hồi trong tam giới? 7
Bí Quyết Để Đối Đầu Với Nỗi Sợ Chết? 8
Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng trước khi chết thấy cái này cái kia hay có những biểu hiện khác thường? 9
Để trở thành đức vua trời Sakka (Ngọc hoang đại đế) cần thực hành những điều nào? 10
Hiện tượng lên đồng hay "ma" nhập được lý giải như thế nào? 11
Con người chết do những nguyên nhân nào? 12
Như thế nào là người như chư thiên? Người như súc sanh? Người như ngạ quỷ? Và người như chúng sanh trong địa ngục? 13
Lý do, tại sao chết là tâm lại tái sinh ngay lập tức mà không có trạng thái thân trung ấm (trung gian giữ sống và chết)? 14
Cúng kiến, hồi hướng cho người thân đã mất như thế nào để họ được phước báu và tái sanh về nơi nhàn cảnh? 15
Trường hợp căn nhà có "ma", người thân về báo mộng, hiện hình cho người sống thấy được lý giải như thế nào? 16
Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện (phát sinh) các bất thiện tâm? 17
Tâm sân hận là gì? Và nguyên nhân xuất hiện tâm sân? 18
Nguyên nhân nào gọi là tham tâm và yếu tố nào dẫn tới sự phát sinh tâm tham? 19
Người đời nói "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Phật giáo nhận định gì về điều này? 20
4 Tính chất của luật Nghiệp Báo 21
Phương pháp nào giúp ta cải hóa ác nghiệp và chỉ tạo được thiện nghiệp mãi mãi? 22
Do nhân nào, mới có giáo lý về vấn đề nghiệp? 23
Cách Báo Hiếu Trong Phật Giáo 24
Đức Phật đáp câu hỏi về sự dâng cúng thịt 25
Bậc thánh nhân có tránh được quả của Ác Nghiệp không? 26
Người cư sĩ cao quý hay thấp hèn dựa trên những đặc điểm nào? 27
Như thế nào là người cận sự nam, cận sự nữ (thường gọi là Phật Tử) trong Phật Giáo? 28
Trình tự sắp xếp, phân chia Tam Tạng Pāli, chú giải và các phụ chú giải 29
Những sử tích về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 30
Những bước thăng trầm của đời sống 31
Bài giảng cho người sắp lâm chung 32
Muôn kiếp nhân sinh 33
Tám ngọn gió trong cuộc đời này 34
Đối mặt với sự chết 35
Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 36
Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 37
Những lời vàng ngọc của Đức Phật khi còn tại thế 38
Ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn có trong Phật Giáo không? 39
Quan điểm về giai cấp xã hội trong Phật Giáo 40
Tôn giáo là gì? Phật giáo có phải là một Tôn giáo không? 41
Có phải trong Phật Giáo xám hối là hết tội không? 42
Hãy tìm hiểu Tôn Giáo này 43
Nghiệp báo 44
Những hiểu biết sai lầm hay tà kiến về Nghiệp (Karma) 45
Một vị Phật có thể cứu độ tất cả chúng sanh có được không? 46
Tính chất của Nghiệp 47
Sự báo ứng của Nghiệp 48
Nghiệp là gì? 49
Tìm hiểu vấn đề về Nghiệp Báo 50
Như thế nào mới được gọi là hàng Sa-Môn? Người tu hành không chơn chánh có quả tái sanh ra sao? 51
Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua? 52
Tu là thực tập điều chi? 53
Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận? 54
Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn? 55
Cớ sao người hiền lại khổ còn người ác lại được sung sướng? 56
Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả? 57
Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao? 58
Tại sao người nào dốt rồi khoe mình dốt lại gọi là tự cao? 59
Yếu tố nào giúp cho quả báu phát sanh trong vòng 7 ngày sau khi làm bố thí? 60
Có trường hợp ngoại lệ nào khi xảy ra mà không tạo nghiệp hay không? 61
Ác nghiệp hay đại thiện nghiệp như thế nào mới trở thành vô hiệu quả nghiệp? 62
Vì sao năng lực trổ quả của nghiệp khác nhau trong 3 khoảng thời gian: ngay trong hiện tại, trong kiếp sau và từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót? 63
Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại? 64
Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp? 65
Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào? 66
Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ? 67
Có người cho rằng "Tôi chửi vậy chứ không có ý gì hết". Làm sao biết được người đó phạm tội thô tục? 68
Có bao nhiêu loại tà kiến cố định? Vì sao Ngũ Nghiệp đại tội lại nghẹ hơn ác nghiệp tà kiến cố định? 69
Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào? 70
Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm? 71
Tạo phước thiện như thế nào là nhân để trở thành người Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc cao? 72
Trường hợp không tác ý trong sạch lúc bố thí thì có cách nào để làm phát sinh đại thiện nghiệp trở lại không? 73
Sự tác ý (suy tư) của người làm phước thiện có trí và không có trí có kết quả khác nhau như thế nào? 74
Có điều kiện nào cản trở hay thúc đẩy Nghiệp tốt hoặc Nghiệp xấu trổ quả không? 75
Phật giáo có ghi nhận ở đời có sự bất công, không công bằng không? 76
Đức Phật có chỉ dạy người thiện trí bố thí như thế nào để mang lại lớn ích lớn lao nhất không? 77
Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không? 78
Có bao nhiêu trường hợp bố thí giữa người bố thí và người nhận bố thí? 79
Sự tác ý (suy tư) trước và sau khi bố thí, thì sự tác ý nào quan trọng hơn đưa đến sự thành tựu của phước thiện bố thí? 80
Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác? 81
Người tự sát có phạm giới sát sanh không? 82
Dùng rượu thuốc để điều trị bệnh có phạm giới không? 83
Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại? 84
Được sanh làm người khó đến mức nào? 85
Đức Phật khái niệm như thế nào là người Thiện và người Ác? 86
Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 87
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? 88
Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát? 89
Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì? 90
Vấn đề người tốt, người ác phần đông ở đời ai cũng hiểu. Nhưng trong Phật giáo thì người tốt, người ác có sự khác nhau không? 91
Biết cung kính người khác là tốt. Vậy có bao nhiêu loại cung kính và bao nhiêu hạng đáng được cung kính? 92
Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào? 93
Khi làm phước thiện rồi chia phước cho các chúng sanh khác. Mình có hết phước không? 94
Điều kiện nào để hồi hướng phước báu đến người quá vãng (đã mất) được thành tựu? 95
Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào? 96
Người học Phật có mấy hạng? Và có tích truyện nào nói về ác quả của người biết giáo pháp mà cố tình thuyết sai để hưởng lợi lộc không? 97
Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh? 98
Yếu tố nào làm phát sanh Chánh Kiến trong đời? Và có bao nhiêu loại chánh kiến trong Phật Giáo? 99
Làm thế nào để làm tăng trưởng Phước Thiện Chánh Kiến? 100
Có bao nhiêu loại Tà Kiến? Trong thế gian người cư sĩ phàm nhân vẫn còn có tà kiến, vậy những tà kiến này có ảnh hưởng đến các phước thiện khác hay không? 101
Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ? 102
Đường đi của các Đức Bồ Tát trong sự luân hồi khác người thường như thế nào? 103
Tại sao có những đứa bé vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt xuất chúng hay còn gọi là Thiên Tài? 104
Phật giáo giải thích như thế nào về câu nói "cần cù bù thông minh"? 105
Phật giáo có chỉ dẫn vua chúa cách vận hành một quốc gia không? 106
Phật giáo có chỉ cách phân biệt được người bạn tốt không? 107
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.