Vì sao Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại mất đi giáo đoàn Tỳ Khưu Ni?

Vì sao Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại mất đi giáo đoàn Tỳ Khưu Ni?

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.