Khóa tu mùa xuân 2011 (Phần 1)

Những lời dạy của Ngài U Pandita, rút tỉa từ trên sáu mươi năm kinh nghiệm bản thân trong đời sống tự viện, thật rất đơn giản và cụ thể rõ ràng, thích hợp với  thiền sinh, hàng sơ cơ và những vị đã tiến bộ thâm sâu.