Khóa tu mùa xuân 2011 (Phần 2)

Những lời dạy của Ngài U Pandita, được chỉ dạy từ chính kinh nghiệm bản thân trong thời gian Ngài thực hành theo phương pháp chỉ dạy của Ngài Mahasi Sayadaw.