Tạng Luật

Tạng Luật

CẬP NHẬT BẢN BIÊN TẬP PĀḶI - VIỆT MỚI TẠI LINK https://saddhamma.roam.garden/

NHÓM HỌC PHÁP https://zalo.me/g/sjaqjf555

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Chương các Pháp dàn xếp tranh tụng 1
26 Điều về sự Đứng Đắn 2
4 Điều học chương Ưng Phát Lộ - Pāṭidesanīya 3
Phần nói Dối 4
Điều học về phần Y 5
Điều Bất định (Aniyata) thứ nhất: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất 6
Điều saṅghādisesa (tăng tàng) thứ nhất: cố ý làm xuất tinh 7
Chương Pārājika thứ nhất (Paṭhamapārājikakaṇḍaṃ): Tội thực hiện việc đôi lứa 8
30 Điều liên quan đến Vật Thực 9
Phần Thảo Mộc 10
Điều học về phần Tơ Tằm 11
Điều Bất định (Aniyata) thứ nhì: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo 12
Điều saṅghādisesa (tăng tàng) thứ nhì: xúc chạm cơ thể với người nữ 13
Chương Pārājika thứ nhì (Dutiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội trộm cắp 14
16 Điều liên quan đến Thuyết Pháp 15
Phần Giáo Giới 16
Điều học về phần Bình Bát 17
Điều Saṅghādisesa (Tăng Tàng) Thứ Ba: Nói Lời Dâm Dục Với Người Nữ 18
Chương Pārājika thứ ba (Tatiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội giết người 19
Phần Vật Thực 20
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tư: Ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân với người nữ 21
Chương Pārājika thứ tư (Catutthapārājikakaṇḍaṃ): Tội khoe pháp thượng nhân không thực chứng 22
Phần Đạo Sĩ loã thể 23
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ năm: Tiến hành việc mai mối 24
Phần uống Rượu 25
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ sáu: Làm cốc liêu 26
Phần có Sinh Vật 27
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ bảy: Làm trú xá lớn 28
Phần theo Pháp 29
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tám: Cáo tội pārājika không có nguyên cớ 30
Phần Báu Vật 31
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ chín: Cáo tội pārājika từ nguyên nhân nhỏ nhặt 32
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười: Chia rẽ hội chúng 33
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười một: Ủng hộ kẻ chia rẽ hội chúng 34
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười hai: Vị tỳ-khưu có bản tánh khó dạy 35
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười ba: Làm hư hỏng các gia đình 36
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.