Xem Thêm

Xem Thêm

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Tiểu sử Đại Đức U Silanānda Sayadaw 1
Có ví dụ nào để mô tả được thời gian trả quả của Nghiệp? 2
Làm phước hời hợt, không có quan tâm thì có nhiều phước không? 3
32 Thể ô trược của cơ thể và mối liên hệ với Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) 4
Chùa Linh Phú - Tân Phú - Đồng Nai 5
Chùa Linh Sơn - Tân Phú - Đồng Nai 6
Chùa Linh Phước - Tân Phú - Đồng Nai 7
Chùa Phước Thịnh - Tân Phú - Đồng Nai 8
Nơi vị Sư nên ở và nơi vị Sư không nên ở 9
Định nghĩa thế nào là Từ, Bi, Hỷ, Xả? 10
Lý do nào người làm thiện thích chơi với cái thiện? Người làm ác lại thích chơi với cái ác? 11
Chùa Cồ Đàm - Tỉnh Ðồng Nai 12
Chùa Ngọc Đạt - Đồng Nai 13
Chùa Quảng Nghiêm - Đồng Nai 14
Chùa Tam Phước - Đồng Nai 15
Chùa Bửu Đức - Đồng Nai 16
Tịnh Thất Pháp Đạt - Thành phố Hồ Chí Minh 17
Chùa Trúc Lâm - Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh 18
Chùa Tăng Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh 19
Chùa Nam Tông - Thành Phố Hồ Chí Minh 20
Chùa Kỳ Viên - Thành Phố Hồ Chí Minh 21
Phải chăng chúng ta có một linh hồn bên trong thân thể? 22
Điều kiện để vợ chồng có thể gặp lại nhau trong vòng sanh tử 23
Câu chuyện kể Người không khóc khi người thân qua đời là bậc Đại Trí 24
Câu chuyện Đức Phật chỉ dạy cho Cô Bé về phương pháp không sợ hãi cái Chết 25
Chùa Nguyên Thủy - Thành Phố Hồ Chí Minh 26
Nguyên nhân nào mà có người sợ chết và có người không sợ chết? 27
Câu chuyện vị tỳ khưu không thuộc một câu kinh trở thành vị thánh có tứ tuệ phân tích 28
Nguyên nhân nào xuất hiện sự luân hồi trong tam giới? 29
Tích truyện giải thích hiện tượng thấy có chư thiên (hay nhầm lẫn là Phật) tới rước 30
Truyện thầy tỳ khưu tái sanh làm con rệp do sự ưa thích chiếc y của mình 31
Chùa Phật Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh 32
Chùa Diệu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 33
Chùa Giác Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 34
Chùa Bồ Đề - Thành Phố Hồ Chí Minh 35
Chùa Siêu Lý - Thành Phố Hồ Chí Minh 36
Bí Quyết Để Đối Đầu Với Nỗi Sợ Chết? 37
Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng trước khi chết thấy cái này cái kia hay có những biểu hiện khác thường? 38
Chùa Trúc Lâm - Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh 39
Chùa Pháp Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 40
Chùa Phổ Minh - Thành Phố Hồ Chí Minh 41
Chùa Xá Lợi Phật Đài - Thành Phố Hồ Chí Minh 42
Chùa Bửu Long - Thành Phố Hồ Chí Minh 43
Chùa Bát Chánh Đạo - Thành Phố Hồ Chí Minh 44
Chùa Bửu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 45
Chùa Đức Hòa - Hà Nội 46
Thiền Viện Tâm Pháp - Hà Nội 47
Để trở thành đức vua trời Sakka (Ngọc hoang đại đế) cần thực hành những điều nào? 48
Hiện tượng lên đồng hay "ma" nhập được lý giải như thế nào? 49
Con người chết do những nguyên nhân nào? 50
Như thế nào là người như chư thiên? Người như súc sanh? Người như ngạ quỷ? Và người như chúng sanh trong địa ngục? 51
Lý do, tại sao chết là tâm lại tái sinh ngay lập tức mà không có trạng thái thân trung ấm (trung gian giữ sống và chết)? 52
Cúng kiến, hồi hướng cho người thân đã mất như thế nào để họ được phước báu và tái sanh về nơi nhàn cảnh? 53
Trường hợp căn nhà có "ma", người thân về báo mộng, hiện hình cho người sống thấy được lý giải như thế nào? 54
Hệ thống các loại ngạ quỷ trong Phật Giáo 55
Hệ thống các cõi địa ngục được mô tả trong Phật giáo đáng sợ như thế nào? 56
Chùa Nam Thiên Thiền Tự (Nội Phật) - Hà Nội 57
Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh 58
Chùa Phúc Minh - Thái Bình 59
Tích truyện người may mắn ảnh hưởng đến những người xung quanh 60
Tích truyện người xui xẻo ảnh hưởng đến những người xung quanh 61
Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện (phát sinh) các bất thiện tâm? 62
Tâm sân hận là gì? Và nguyên nhân xuất hiện tâm sân? 63
Nguyên nhân nào gọi là tham tâm và yếu tố nào dẫn tới sự phát sinh tâm tham? 64
Người đời nói "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Phật giáo nhận định gì về điều này? 65
Người hay xin xỏ không bao giờ tìm được sự yêu quý nơi người cho 66
Đức Bồ Tát Mahosadhapaṇḍita (tiền thân Đức Phật) chọn vợ có gì khác so với người thường 67
Tích truyện Đức Đế Thích (hay còn gọi Ngọc Hoàng đại đế) 68
Điều kiện cần thiết để trở thành một vị giảng sư trong công cuộc Hoằng Pháp 69
Tìm hiểu tháp thờ Phật ở Ấn Độ và các nước lân cận 70
Giải thích về Tượng Phật và Tượng Bồ Tát trong Phật Giáo 71
Nguyên nhân tạo tượng Phật đầu tiên 72
16 Phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana 73
Tiểu sử Tỳ Khưu Giác Chánh 74
Bài 4: Sự biến thể của Danh Từ và cách biến thể của Động Từ 75
Bài 3: Sự biến thể của danh từ và động từ 76
Bài 2: Sự biến thể của những Động Từ 77
Bài 1: Sự biến thể của danh từ và động từ 78
Lời nói đầu và sơ dẫn 79
Có phải người trẻ dễ nhớ, người già lại dễ quên? Đức Phật nói gì? 80
Bài kệ Nhẫn Nại 81
8 Nguyên nhân sanh lên kiến thức 82
Phim hoạt hình niệm 10 ân Đức Phật 83
Hình ảnh tư liệu Đại Đức Bửu Chơn tham dự hội nghị quốc tế Phật giáo 84
Hình ảnh Tư Liệu Đại Đức Bửu Chơn sang Xứ Phật 85
Tìm hiểu Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 1958 86
Tìm hiểu Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 1956 87
Tìm hiểu Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch 88
Tìm hiểu Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 89
Tìm hiểu Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 90
Sơ đồ Tam Tạng Kinh Pāḷi 91
10 Chuyện nào một vị Sư nên nói và 32 Chuyện nào một vị Sư không nên nói? 92
Tội sát sanh khi vô tình giết chết Cha Mẹ 93
Những trường hợp phạm hoặc không phạm điều giới sát sanh nên biết 94
Đức Phật đã tiên đoán những gì trong tương lai? 95
Người cư sĩ cao quý hay thấp hèn dựa trên những đặc điểm nào? 96
Trường hợp quy y Tam Bảo bị đứt và không bị đứt 97
Những nhân vật đầu tiên quy y nhị bảo, quy y tam bảo trong phật giáo là ai? 98
Tích chuyện Ngạ quỷ thân mẫu của Ngài Đại Trưởng lão Sāriputta 99
38 Pháp Hạnh Phúc (Mangala Sutta) 100
Hướng dẫn cài đặt, cách gõ chữ Pāḷi trên Windows và Macos 101
Lịch sử các kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāli trong Phật Giáo 102
Hướng dẫn trình Pháp - Hòa Thượng U Pandita 103
Hướng Dẫn Hành Thiền - Thiền Sư Mahasi 104
Thực tập Thiền Minh Sát - Mahasi Sayadaw 105
Những giai đoạn tiến triển của Thiền Minh Sát - Mahasi Sayadaw 106
Niệm và người hành thiền - U Pandita Sayadaw 107
Bài học nhân một Đám Tang 108
Bàn về Ăn và Giới, vấn đề muôn thuở không hồi kết. 109
Lịch sử phát triển của Đại Thừa Tân Tiến 110
Lịch sử phát triển của Trung Thừa Tân Tiến 111
Lịch sử phát triển của Tiểu Thừa Tân Tiến 112
Vị trí của người Phụ Nữ dưới góc nhìn của Phật Giáo 113
Đoạn video lịch sử kết tập Tam Tạng Kinh Điển Pāli lần thứ sáu 114
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Hoá 115
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Tịnh 116
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Thành 117
Vì sao Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại mất đi giáo đoàn Tỳ Khưu Ni? 118
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Đáng 119
Dòng lịch sử của Tu Nữ Nam Tông Việt Nam 120
Tu Nữ cũng là cái bóng của ni đoàn tỳ kheo ni 121
Pháp sư Thông Kham 122
Tiểu sử Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (Trùng Quang Cư Sĩ) 123
Tiểu sử Thiền sư Upandita 124
Những chuyển biến tồi tệ sau khi Đức Phật nhập niết bàn 125
Tiểu sử Thiền sư Mahasi Sayadaw 126
Thực tập Thiền Minh Sát Vipassanā 127
Phương pháp hành Thiền dễ nhất mang lại kết quả Thù Diệu 128
Các Yếu Tố Giúp Ngũ Căn Nhạy Bén - Sayadaw U Pandita 129
Lịch sử kỳ kết tập Tam Tạng Kinh Pāli lần thứ sáu 130
Tiểu Sử Tỳ Khưu Narada 131
Tiểu Sử Tỳ Khưu Lão Tâm 132
Tiểu Sử Tỳ Khưu Pháp Lạc 133
Tiểu Sử Tỳ Khưu Hộ Nhẫn 134
Tiểu Sử Tỳ Khưu Ẩn Lâm 135
Tiểu sử Tỳ Khưu Thiện Luật 136
Tiểu Sử Tỳ Khưu Giác Quang 137
Tiểu Sử Tỳ Khưu Tịnh Sự 138
Tiểu Sử Tỳ Khưu Giới Nghiêm 139
Tiểu sử Tỳ Khưu Bửu Chơn 140
Tiểu Sử Tỳ Khưu Hộ Tông 141
Tiểu sử Tỳ Khưu Kim Triệu 142
Như thế nào mới được gọi là hàng Sa-Môn? Người tu hành không chơn chánh có quả tái sanh ra sao? 143
Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua? 144
Tu là thực tập điều chi? 145
Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận? 146
Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn? 147
Cớ sao người hiền lại khổ còn người ác lại được sung sướng? 148
Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả? 149
Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao? 150
Tại sao người nào dốt rồi khoe mình dốt lại gọi là tự cao? 151
Yếu tố nào giúp cho quả báu phát sanh trong vòng 7 ngày sau khi làm bố thí? 152
Có trường hợp ngoại lệ nào khi xảy ra mà không tạo nghiệp hay không? 153
Ác nghiệp hay đại thiện nghiệp như thế nào mới trở thành vô hiệu quả nghiệp? 154
Vì sao năng lực trổ quả của nghiệp khác nhau trong 3 khoảng thời gian: ngay trong hiện tại, trong kiếp sau và từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót? 155
Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại? 156
Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp? 157
Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào? 158
Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ? 159
Có người cho rằng "Tôi chửi vậy chứ không có ý gì hết". Làm sao biết được người đó phạm tội thô tục? 160
Có bao nhiêu loại tà kiến cố định? Vì sao Ngũ Nghiệp đại tội lại nghẹ hơn ác nghiệp tà kiến cố định? 161
Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào? 162
Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm? 163
Tạo phước thiện như thế nào là nhân để trở thành người Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc cao? 164
Trường hợp không tác ý trong sạch lúc bố thí thì có cách nào để làm phát sinh đại thiện nghiệp trở lại không? 165
Sự tác ý (suy tư) của người làm phước thiện có trí và không có trí có kết quả khác nhau như thế nào? 166
Có điều kiện nào cản trở hay thúc đẩy Nghiệp tốt hoặc Nghiệp xấu trổ quả không? 167
Phật giáo có ghi nhận ở đời có sự bất công, không công bằng không? 168
Đức Phật có chỉ dạy người thiện trí bố thí như thế nào để mang lại lớn ích lớn lao nhất không? 169
Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không? 170
Có bao nhiêu trường hợp bố thí giữa người bố thí và người nhận bố thí? 171
Sự tác ý (suy tư) trước và sau khi bố thí, thì sự tác ý nào quan trọng hơn đưa đến sự thành tựu của phước thiện bố thí? 172
Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác? 173
Người tự sát có phạm giới sát sanh không? 174
Dùng rượu thuốc để điều trị bệnh có phạm giới không? 175
Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại? 176
Được sanh làm người khó đến mức nào? 177
Đức Phật khái niệm như thế nào là người Thiện và người Ác? 178
Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 179
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? 180
Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát? 181
Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì? 182
Vấn đề người tốt, người ác phần đông ở đời ai cũng hiểu. Nhưng trong Phật giáo thì người tốt, người ác có sự khác nhau không? 183
Biết cung kính người khác là tốt. Vậy có bao nhiêu loại cung kính và bao nhiêu hạng đáng được cung kính? 184
Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào? 185
Khi làm phước thiện rồi chia phước cho các chúng sanh khác. Mình có hết phước không? 186
Điều kiện nào để hồi hướng phước báu đến người quá vãng (đã mất) được thành tựu? 187
Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào? 188
Người học Phật có mấy hạng? Và có tích truyện nào nói về ác quả của người biết giáo pháp mà cố tình thuyết sai để hưởng lợi lộc không? 189
Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh? 190
Yếu tố nào làm phát sanh Chánh Kiến trong đời? Và có bao nhiêu loại chánh kiến trong Phật Giáo? 191
Làm thế nào để làm tăng trưởng Phước Thiện Chánh Kiến? 192
Có bao nhiêu loại Tà Kiến? Trong thế gian người cư sĩ phàm nhân vẫn còn có tà kiến, vậy những tà kiến này có ảnh hưởng đến các phước thiện khác hay không? 193
Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ? 194
Đường đi của các Đức Bồ Tát trong sự luân hồi khác người thường như thế nào? 195
Tại sao có những đứa bé vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt xuất chúng hay còn gọi là Thiên Tài? 196
Phật giáo giải thích như thế nào về câu nói "cần cù bù thông minh"? 197
Phật giáo có chỉ dẫn vua chúa cách vận hành một quốc gia không? 198
Phật giáo có chỉ cách phân biệt được người bạn tốt không? 199
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.