Xem Thêm

Xem Thêm

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Phật giáo giải thích như thế nào về câu nói "cần cù bù thông minh"? 1
Tại sao có những đứa bé vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt xuất chúng hay còn gọi là Thiên Tài? 2
Đức Bồ Tát Mahosadhapaṇḍita (tiền thân Đức Phật) chọn vợ có gì khác so với người thường 3
Đường đi của các Đức Bồ Tát trong sự luân hồi khác người thường như thế nào? 4
Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ? 5
Có bao nhiêu loại Tà Kiến? Trong thế gian người cư sĩ phàm nhân vẫn còn có tà kiến, vậy những tà kiến này có ảnh hưởng đến các phước thiện khác hay không? 6
Làm thế nào để làm tăng trưởng Phước Thiện Chánh Kiến? 7
Yếu tố nào làm phát sanh Chánh Kiến trong đời? Và có bao nhiêu loại chánh kiến trong Phật Giáo? 8
Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh? 9
Người học Phật có mấy hạng? Và có tích truyện nào nói về ác quả của người biết giáo pháp mà cố tình thuyết sai để hưởng lợi lộc không? 10
Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào? 11
Điều kiện nào để hồi hướng phước báu đến người quá vãng (đã mất) được thành tựu? 12
Khi làm phước thiện rồi chia phước cho các chúng sanh khác. Mình có hết phước không? 13
Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào? 14
Biết cung kính người khác là tốt. Vậy có bao nhiêu loại cung kính và bao nhiêu hạng đáng được cung kính? 15
Vấn đề người tốt, người ác phần đông ở đời ai cũng hiểu. Nhưng trong Phật giáo thì người tốt, người ác có sự khác nhau không? 16
Tích truyện Đức Đế Thích (hay còn gọi Ngọc Hoàng đại đế) 17
Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì? 18
Điều kiện cần thiết để trở thành một vị giảng sư trong công cuộc Hoằng Pháp 19
Tìm hiểu tháp thờ Phật ở Ấn Độ và các nước lân cận 20
Giải thích về Tượng Phật và Tượng Bồ Tát trong Phật Giáo 21
Nguyên nhân tạo tượng Phật đầu tiên 22
16 Phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana 23
Tiểu sử Tỳ Khưu Giác Chánh 24
Bài 4: Sự biến thể của Danh Từ và cách biến thể của Động Từ 25
Bài 3: Sự biến thể của danh từ và động từ 26
Bài 2: Sự biến thể của những Động Từ 27
Bài 1: Sự biến thể của danh từ và động từ 28
Lời nói đầu và sơ dẫn 29
Có phải người trẻ dễ nhớ, người già lại dễ quên? Đức Phật nói gì? 30
Bài kệ Nhẫn Nại 31
8 Nguyên nhân sanh lên kiến thức 32
Phim hoạt hình niệm 10 ân Đức Phật 33
Hình ảnh tư liệu Đại Đức Bửu Chơn tham dự hội nghị quốc tế Phật giáo 34
Hình ảnh Tư Liệu Đại Đức Bửu Chơn sang Xứ Phật 35
Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát? 36
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? 37
Tìm hiểu Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 1958 38
Tìm hiểu Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 1956 39
Tìm hiểu Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch 40
Tìm hiểu Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 41
Tìm hiểu Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 42
Sơ đồ Tam Tạng Kinh Pāḷi 43
Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 44
10 Chuyện nào một vị Sư nên nói và 32 Chuyện nào một vị Sư không nên nói? 45
Đức Phật khái niệm như thế nào là người Thiện và người Ác? 46
Được sanh làm người khó đến mức nào? 47
Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại? 48
Dùng rượu thuốc để điều trị bệnh có phạm giới không? 49
Tội sát sanh khi vô tình giết chết Cha Mẹ 50
Những trường hợp phạm hoặc không phạm điều giới sát sanh nên biết 51
Người tự sát có phạm giới sát sanh không? 52
Đức Phật đã tiên đoán những gì trong tương lai? 53
Người cư sĩ cao quý hay thấp hèn dựa trên những đặc điểm nào? 54
Trường hợp quy y Tam Bảo bị đứt và không bị đứt 55
Những nhân vật đầu tiên quy y nhị bảo, quy y tam bảo trong phật giáo là ai? 56
Tích chuyện Ngạ quỷ thân mẫu của Ngài Đại Trưởng lão Sāriputta 57
38 Pháp Hạnh Phúc (Mangala Sutta) 58
Hướng dẫn cài đặt, cách gõ chữ Pāḷi trên Windows và Macos 59
Lịch sử các kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāli trong Phật Giáo 60
Hướng dẫn trình Pháp - Hòa Thượng U Pandita 61
Hướng Dẫn Hành Thiền - Thiền Sư Mahasi 62
Thực tập Thiền Minh Sát - Mahasi Sayadaw 63
Những giai đoạn tiến triển của Thiền Minh Sát - Mahasi Sayadaw 64
Niệm và người hành thiền - U Pandita Sayadaw 65
Bài học nhân một Đám Tang 66
Bàn về Ăn và Giới, vấn đề muôn thuở không hồi kết. 67
Lịch sử phát triển của Đại Thừa Tân Tiến 68
Lịch sử phát triển của Trung Thừa Tân Tiến 69
Lịch sử phát triển của Tiểu Thừa Tân Tiến 70
Vị trí của người Phụ Nữ dưới góc nhìn của Phật Giáo 71
Đoạn video lịch sử kết tập Tam Tạng Kinh Điển Pāli lần thứ sáu 72
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Hoá 73
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Tịnh 74
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Thành 75
Vì sao Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại mất đi giáo đoàn Tỳ Khưu Ni? 76
Tiểu sử Tu Nữ Diệu Đáng 77
Dòng lịch sử của Tu Nữ Nam Tông Việt Nam 78
Tu Nữ cũng là cái bóng của ni đoàn tỳ kheo ni 79
Pháp sư Thông Kham 80
Tiểu sử Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (Trùng Quang Cư Sĩ) 81
Tiểu sử Thiền sư Upandita 82
Những chuyển biến tồi tệ sau khi Đức Phật nhập niết bàn 83
Tiểu sử Thiền sư Mahasi Sayadaw 84
Thực tập Thiền Minh Sát Vipassanā 85
Phương pháp hành Thiền dễ nhất mang lại kết quả Thù Diệu 86
Các Yếu Tố Giúp Ngũ Căn Nhạy Bén - Sayadaw U Pandita 87
Lịch sử kỳ kết tập Tam Tạng Kinh Pāli lần thứ sáu 88
Tỳ Khưu Narada 89
Tỳ Khưu Lão Tâm 90
Tỳ Khưu Pháp Lạc 91
Tỳ Khưu Hộ Nhẫn 92
Tỳ Khưu Ẩn Lâm 93
Tiểu sử Tỳ Khưu Thiện Luật 94
Tiểu Sử Tỳ Khưu Giác Quang 95
Tiểu Sử Tỳ Khưu Tịnh Sự 96
Tiểu Sử Tỳ Khưu Giới Nghiêm 97
Tiểu sử Tỳ Khưu Bửu Chơn 98
Tiểu Sử Tỳ Khưu Hộ Tông 99
Tiểu sử Tỳ Khưu Kim Triệu 100
Như thế nào mới được gọi là hàng Sa-Môn? Người tu hành không chơn chánh có quả tái sanh ra sao? 101
Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua? 102
Tu là thực tập điều chi? 103
Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận? 104
Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn? 105
Cớ sao người hiền lại khổ còn người ác lại được sung sướng? 106
Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả? 107
Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao? 108
Tại sao người nào dốt rồi khoe mình dốt lại gọi là tự cao? 109
Yếu tố nào giúp cho quả báu phát sanh trong vòng 7 ngày sau khi làm bố thí? 110
Có trường hợp ngoại lệ nào khi xảy ra mà không tạo nghiệp hay không? 111
Ác nghiệp hay đại thiện nghiệp như thế nào mới trở thành vô hiệu quả nghiệp? 112
Vì sao năng lực trổ quả của nghiệp khác nhau trong 3 khoảng thời gian: ngay trong hiện tại, trong kiếp sau và từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót? 113
Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại? 114
Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp? 115
Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào? 116
Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ? 117
Có người cho rằng "Tôi chửi vậy chứ không có ý gì hết". Làm sao biết được người đó phạm tội thô tục? 118
Có bao nhiêu loại tà kiến cố định? Vì sao Ngũ Nghiệp đại tội lại nghẹ hơn ác nghiệp tà kiến cố định? 119
Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào? 120
Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm? 121
Tạo phước thiện như thế nào là nhân để trở thành người Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc cao? 122
Trường hợp không tác ý trong sạch lúc bố thí thì có cách nào để làm phát sinh đại thiện nghiệp trở lại không? 123
Sự tác ý (suy tư) của người làm phước thiện có trí và không có trí có kết quả khác nhau như thế nào? 124
Có điều kiện nào cản trở hay thúc đẩy Nghiệp tốt hoặc Nghiệp xấu trổ quả không? 125
Phật giáo có ghi nhận ở đời có sự bất công, không công bằng không? 126
Đức Phật có chỉ dạy người thiện trí bố thí như thế nào để mang lại lớn ích lớn lao nhất không? 127
Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không? 128
Có bao nhiêu trường hợp bố thí giữa người bố thí và người nhận bố thí? 129
Sự tác ý (suy tư) trước và sau khi bố thí, thì sự tác ý nào quan trọng hơn đưa đến sự thành tựu của phước thiện bố thí? 130
Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác? 131
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.